asociace užité grafiky a grafického designu

Logotyp a jednotný vizuální styl RUV

O výsledku soutěže na jednotný vizuální styl Registru uměleckých výsledků – RUV jsme Vás již informovali. Tentokrát přinášíme prezentaci vítězného projektu BcA. Martiny Calajové, studentky ateliéru Grafický design 1 FUD UJEP.

Registr uměleckých výsledků funguje jako obsáhlá databáze údajů, které jsou do ní vkládány a jejím úkolem je vyhodnocovat jednotlivé výsledky. Zjednodušeně řečeno tok informací projde tzv. „trychtýřem“. Základní logotyp Registru uměleckých výsledků je zpracován čistě typograficky. Tvoří ho zkratka RUV s výrazným předělením v liteře „V“, jenž v sobě nese celý charakter značky.

Zároveň ale registr porovnává naše výkony a vybízí nás, abychom se k nim sebevědomě hlásili. „Véčko“ tedy může fungovat i jako zástupný prvek celého logotypu instituce. To nám poskytuje druhou variantu logotypu, která se skládá ze značky a textové části. Textová část obsahuje oficiální název instituce: Registr uměleckých výsledků a používá písmo Titillium.

BcA. Martina Calajová

 

Co je to RUV?

Pokud vám zkratka RUV nápadně připomíná jinou zkratku - RIV, není to náhodou. RUV je velmi zjednodušeně řečeno RIV, tedy Rejstřík informací o výsledcích pro potřeby vědy a výzkumu, avšak pro umělecké obory vyučované na českých veřejných vysokých školách.

Pracovní komise Rady vysokých škol pro umělecké školy a fakulty iniciovala společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vytvoření registru výsledků tvůrčí umělecké činnosti a metodiky hodnocení výstupů. Na jejím základě se mají díla, která vytvořili pedagogové a případně i někteří studenti těchto škol, třídit do kategorií a kombinací kategorií s různým bodovým hodnocením.

 

Proč bylo nezbytné takový registr vytvořit?

Důvodů existuje několik:

  • snaha o zmapování tvůrčích činností uvnitř oblasti umění ve vztahu k vysokým školám,
  • potřeba formulovat trendy a vývojové linie,
  • konstatování výkonnosti VŠ s akreditovaným uměleckým studijním programem,
  • zájemné mezidruhové srovnání na poli uměleckých výstupů a srovnání s výzkumem jako celkem.

 

Tyto a další informace naleznete na stránkách iRUV.

 

 

Rozhovor s autorkou naleznete zde.