asociace užité grafiky a grafického designu

Zímní Klauzury v únoru 2019 v Ateliéru grafický design 1 FUD UJEP

SKLIZENO / ateliér GRAFICKÝ DESIGN 1 ► Dokumentace klauzurních prací / ZIMNÍ SKLIZEŇ, studentů Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem pod vedením Karla Míška, Jana Hory, Jiřího Tomana a Jakuba Konupky ► GD1 představil v rámci výstavy klauzur tři projektové okruhy.

► Studenti prvního ročníku prezentovali po třech návrzích poštovních známek (klasické, koncepční a vize známek budoucnosti). ► Studenti zbylých tří ročníků bakalářského studia a prvního ročníku magisterského studia měli jednotné zadání „Moje Evropa“. V rámci něj vystavili prostorové objekty, plakáty a společnou publikaci zachycující vývoj jednotlivých projektů. ► Studenti druhého ročníku magisterského studia vystavili rozpracované diplomové práce. ► foto: Jiří Dvořák