asociace užité grafiky a grafického designu

Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase

Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase
Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase: nezávislý kurátor
a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000–2016 přináší pohled na
rozvoj profese kurátora v České republice. Cílovou skupinou čtenářů
jsou studenti vysokých škol se zaměřením na dějiny umění, kurátorství
a vizuální umění a nejen odborná veřejnost. Cílem textu je dokumentovat
projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátor
s důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích
laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské
aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům. Smyslem je zachytit časově
pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní
charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních
struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury.

MOŽNOST ZAKOUPENÍ V ALTÁNU KLAMOVKA NEBO OBJEDNÁNÍ NA EMAILU:
lenka.sykor@email.cz.
cena 150,-Kč + 50,-Kč poštovné a balné

Křest v knihkupectví ArtMap v Praze dne 11. 10. 2017 od 18hod.
fotografie: Markéta Bendová