asociace užité grafiky a grafického designu

2011

Videoprezentacea. Výstava plakátů hvězd ruského designu «Plakáty perestrojky»

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy:

6. 12. 2011 od 17h jednodenní akce
17:00 – Videoprezentacea. Výstava plakátů hvězd ruského designu «Plakáty perestrojky»

kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová
V rámci projektu Rodchenko120 Fest.

tisková zpráva

na tv metropol - živé vstupy v 14min. a 36 min.
http://www.metropol.cz/porady/city-koktejl/1867/archiv/

 

 

VIRTUÁLNÍ BIENALE PRAHA 2011

AUG DESIGN pořádá pátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma CHINA.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z České republiky, Číny, Dánska, Estonska, Francie, Itálie, Íránu, Japonska, Kanady, Libanonu, Maďarska, Mexika, Polska, Rakouska, Ruské federace, Řecka, Slovenska, Spojených států a Tchaj-wanu.

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:

vernisáž se uskuteční 8. 11. 2011 v 18:00

výstava potrvá do 4. 12. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 6, 9, 10 a 16
Úvodní slovo pronese Karel Míšek. Kurátorka Lenka Sýkorová.

podpořeno:  FUD UJEP v Ústí nad Labem, Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Praha, Městskou částí Praha 5 a Gestorem – ochranným svazem autorským

Altán Klamovka spravuje: Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky

pozvánka

------------------------------------------------------------------------------

Altán Klamovka Gallery, Prague

5th Virtual Biennale Prague 2011

AUG DESIGN – holds fifth annual international parade of visual arts and design.

Theme: CHINA

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category.

Art Project is representing visual artist from Austria, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Greece, Hungary, Italy, Iran, Japan, Lebanon, Mexico, Poland, Russian Federation, Slovakia, Taiwan and United States.


Gallery of Altán Klamovka cordially invites you:
to an opening of the exhibition on Tuesday, November 8, 2011, from 6 p. m.
The exhibition will run until December 4, 2011, opening hours Saturday and Sunday form 2 to 6 p. m.

you will find in park Klamovka, Tram no. 6, 9, 10 a 16
Introductory word by Karel Míšek. Curator of the gallery is Lenka Sýkorová.

supported by: FUD UJEP in Ústí nad Labem, the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall, City Quarter of Prague 5 and Gestor - the Union of the Protection of Authorship.
Altán Klamovka Gallery is managed by: Syndikát výtvarných umělců a Asociace užité grafiky


Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pábů dá“

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Move Gallery - Když pábů dá
Michal Kukačka a Martina Calajová


Kurátorka/Curator: Michal Kukačka a Martina Calajová, Lenka Sýkorová

Mobilní galerie, jež je v rámci projektu Galerijní víkend Praha v říjnu umístěna do svahu parku Klamovka v blízkosti galerie Altánu Klamovka.
Mobile gallery which is included in the project of Gallery Weekend Prague in October and is located in Park Klamovka near the Altan Klamovka Gallery.

vernisáž se uskuteční 15. 10. 2011 v 16:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, October 15, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 16. 10. 2011, otevřeno 14:00-18:00
The exhibition will run until October 16, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

 

 

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič

v rámci projektu / included in the project www.actiongalleries.info
a Galerijní víkend http://galerijnivikend.cz
kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 11. 10. 2011 v 18:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, October 11, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 6. 11. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until November 6, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

 

Obálka

Altán Klamovka se zapojil do akce OBÁLKA od září 2011.

Grafika letáků na měsíce září a říjen od Michala Kukačky.

 

 

 

Město a řeka–Mezinárodní projekt mladého grafického designu

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Město a řeka–Mezinárodní projekt mladého grafického designu
Studenti Karla Míška na FUD UJEP v Ústí nad Labem, Thierry Sarfise z Ecole Intuit-Lab v Paříži a Lecha Majewského z Akademie výtvarných umění ve Varšavě.

International Project of young graphic design on the theme „City and River“.
Studets of Karel Míšek at FUD UJEP in Ústí nad Labem, Thierry Sarfis at Ecole Intuit-Lab in Paris and Lech Majewski at Academy of Fine Arts in Warsaw.

Kurátorka/Curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 13. 9. 2011 v 18:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, September 13, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 9. 10. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until October 10, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

Reportáž pro Českou televizi, autor Vojtěch Müller, rozhovor s Lenkou Sýkorovou, doc. Karlem Míškem a autory plakátů Michalem Kukačkou a Lenkou Zapletalovou, pořad Kultura s Dvojkou, 19. 9. 2011, 18:50

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318911545-kultura-s-dvojkou/211542156000141/video/

katalog

 

Jan Hrubeš, Monika Svobodová a Tereza Záchová: Besídka

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Jan Hrubeš, Monika Svobodová a Tereza Záchová: Besídka
Tereza Zachová, Monika Svobodová, Jan Hrubeš, Arbou
r

kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová

v rámci projektu / included  in the project www.actiongalleries.info
vernisáž se uskuteční 16. 8. 2011 v 18:00

The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, August 16, 2011, from 6 pm.

výstava potrvá do 11. 9. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00

The exhibition will run until September 11, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

Výstava Besídka na Českém rozhlase Wave - rozhovor s redaktorkou Ivanou Veselkovou 18. 8. 2011

http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/altan-klamovka--937560

ZooMarket

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

ZooMarket
Kurátorka: Lenka Sýkorová
12. 7. 2011 od 16h jednodenní akce
July, 12, 2011 at 4 p.m. One/Day Events

altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 6, 9,10, a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No.6, 9, 10 & 16).

Galerijní prázdniny 13. 7 - 15. 8. 2011
Gallery Holidays from July, 13 to August, 15, 2011

ohlas v ČRo Regina - Dopoledne s Reginou - 12.07.2011
rozhovor s Markétou Bendovou a Pavlem Váchou, od 6 min.

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player-2.php?id=2385625&drm

Romana Bartůňková a Kateřina Palešníková: Klamy a my

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Romana Bartůňková a Kateřina Palešníková: Klamy a my

kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 28. 6. 2011 v 18:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, June 28, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 10. 7. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until July 10, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

Kostým za zrcadlem

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Kostým za zrcadlem
Costume behind the Mirror

Studenti oboru Kostým a maska z Katedry scénografie DAMU v Praze.
Vedené scénografy prof. Janou Zbořilovou a doc. Ivanou Brádkovou.
Ve spolupráci s  1 roč. herectví DAMU, vedeným o. a. Jaroslavou Šiktancovou.

Výstava se koná jako součást doprovodného programu PQ+ v rámci
Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2011

Exhibition will be held as a part of the PQ+ accompanying
program within the Prague Quadrennial of Scenography and Performance Design 2011.


kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 14. 6. 2011 v 16:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, June 14, 2011, from 4 pm.
výstava potrvá do 26. 6. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until June 26, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

reportáž na Metropol TV - pořad Pražení 33. díl ze dne 14. 6. 2011 od 8 min.
http://www.metropol.cz/porady/prazeni/338/archiv/

Antonín Jirát: Credible

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Antonín Jirát: Credible
kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 17. 5. 2011 v 18:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, May 17, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 11. 6. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until June 11, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

Duoperformance: Duoperformance

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Duoperformance: Duoperformance
v rámci projektu www.actiongalleries.info
Duoperformance: Duoperformance
included  in the project www.actiongalleries.info

kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 19. 4. 2011 v 18:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, April 19, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 15. 5. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until May 15, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

 

Daniela Deutelbaum, Ráda se znejišťuji chůzí po sněhu

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Daniela Deutelbaumová, Ráda se znejišťuji chůzí po sněhu
v rámci projektu www.actiongalleries.info
Daniela Deutelbaumová, I like insecure walking on snow
included  in the project www.actiongalleries.info

kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 22. 3. 2011 v 18:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, March 22, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 17. 4. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until April 17, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

Dagmar Šubrtová, Tajný oheň, digitální tisky

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:

Dagmar Šubrtová, Tajný oheň, digitální tisky

v rámci projektu www.actiongalleries.info
Dagmar Šubrtová, Secret Fire, digital prints
included  in the project www.actiongalleries.info

kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 22. 2. 2011 v 18:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, Februar 22, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 20. 3. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until March 20, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

tiskovka /press release

Michal Sek „Global Crisis“ /fotogalerie/

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:

Michal Sek „Global Crisis“

Kurátorka/Curator: Lenka Sýkorová

vernisáž se uskuteční 8. 2. 2011 v 18h. v Altánu Klamovka, Praha
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, February 8, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 20. 2. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until February 20, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 6, 9, 10 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

tiskovka /press release

POWER-POVERTY-SKOPJE, výstava z druhého ročníku mezinárodního studentského projektu, grafický design /fotogalerie/

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:

POWER-POVERTY-SKOPJE, výstava z druhého ročníku mezinárodního studentského projektu, grafický design

POWER-POVERTY-SKOPJE,  Exhibition from Second International Student Poster Competition

kurátorka/ curator: Lenka Sýkorová
vernisáž: 25. 1. 2011 v 18:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, January 25, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 6. 2. 2011, otevřeno so a ne 14:00-18:00
The exhibition will run until February 6, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
Altán Klamovka se nachází v parku Klamovka, z Anděla tři stanice tramvají směr Řepy (zastávka Klamovka)
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

http://www.skopjeposter.com