asociace užité grafiky a grafického designu

2015

Virtuální bienále Praha 2015 - Téma přátelství

Virtuální bienále Praha 2015 - Téma přátelství

AUG DESIGN pořádá osmý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze na téma PŘÁTELSTVÍ.

Mezinárodní projekt grafického designu, který je rozdělen do svou soutěžních kategorií (profesionální umělci-designéři a studenti vysokých uměleckých škol), je zastoupen umělci z Argentíny, Běloruska, Brazílie, Bulharska, České republiky, Číny, Ekvádoru, Finska, Francie, Itálie, Indonézie, Iranu, Kypru, Maďarska, Makedonie, Mexika, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruské federace, Slovenska, Španělska, Taiwanu, Turecka a USA.

vernisáž se uskuteční 17. 11. 2015 v 18:00
výstava potrvá do 12. 12. 2015, otevřeno úterý a sobota 14:00-17:00
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16
úvodní slovo a vyhlášení výsledků soutěže pronese: Karel Míšek a Lenka Sýkorová
kurátorka projektu: Lenka Sýkorová
Grafická úprava tiskovin: Jakub Konupka

Organizační výbor / Lenka Sýkorová (ČR, předsedkyně výboru), Jakub Konupka (ČR), Jan Hora (ČR) a Jiří Toman (ČR).
Li Xu konzultant projektu za Čínu.

Mezinárodní porota / Karel Míšek (ČR, předseda poroty), Robert Paršo (SK), Alain Le Quernec (FR), Jakub Konupka (ČR) a Lenka Sýkorová (ČR).

............english

AUG DESIGN – holds eighth annual international parade of visual arts and design. Theme: FRIENDSHIP

International Art Project is divided into two categories: Professional and Student Category and is representing visual artist from Argentina, Austria, Belarus, Bulgaria, Brazil, China, Cyprus, Czech Republic, Ecuador, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Indonesia, Iran, Macedonia, Mexico, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Spain, Taiwan, Turkey and USA.

Altan Klamovka Gallery in Prague invite you an opening of the exhibition on
Tuesday, November 17, 2015, from 6 p. m.

The exhibition will run until December 12, 2015, opening hours Wednesday and Saturday form 2 to 5 p. m.

you will find in park Klamovka, Tram no. 4, 9, 10 & 16

Introductory word and results announcement by Karel Míšek and Lenka Sýkorová. 
Curator of project is Lenka Sýkorová.
Graphic design by Jakub Konupka.

Organising committee / Lenka Sýkorová (CZ, chairman of the committee), Jakub Konupka (CZ), Jan Hora (CZ) a Jiří Toman (CZ).
Li Xu a project consultant from China.

International jury / Karel Míšek (CZ, předseda poroty), Robert Paršo (SK), Alain Le Quernec (FR), Jakub Konupka (CZ) a Lenka Sýkorová (CZ).

Sráč Sam: Nejsi dobrý člověk. Kulturní čtvrtletník PIŽMO!

Sráč Sam: Nejsi dobrý člověk. Kulturní čtvrtletník PIŽMO!

křest a vernisáž se uskuteční v pátek 23. 10. 2015 v 17:00

výstava potrvá do 15. 11. 2015, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-17h

kurátorka: Lenka Sýkorová

www.sam83.cz/culture83/casopis-pizmo/

Vytvořme písmo! Huy Pham Quang, Tereza Tvrdíková, Dominika Všední

Vytvořme písmo! Huy Pham Quang, Tereza Tvrdíková, Dominika Všední

http://gd1.cz/home/cs/home/

Výstava Vytvořme písmo ! na na Mozaice ČRo Vltava od 38 min. Děkujeme Karlu Oujezdskému
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3480672

 

Edita Pattová: Změna účelu vozidla

Edita Pattová: Změna účelu vozidla

Galerijní prázdniny 7.7-16.8.2015

vernisáž se uskuteční ve středu 19. 8. 2015 v 16:00

výstava potrvá do 20. 9. 2015, galerie otevřena ve středu a v sobotu 14-18h

kurátorka: Lenka Sýkorová

http://www.e-art.cz

Edita Pattova na Mozaice ČRo Vltava od 39 min.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3456019

Videokemp 2015

Videokemp 2015

Jednodenní přehlídka současného videoartu.

V pátek 31. 7. 2015 od 13 do 22hod.

Kurátoři: Viktor Čech a Lenka Sýkorová.

Vystavující: Alžběta Bačíková, Daniela Baráčková, Mira Gáberová, Ester Geislerová – Johana Švarcová, Miroslav Hašek, Dominik Hejtmánek, Pavel Jestřáb, Antonín Jirát, Calvin Laing, Petra Lelláková & Vladimíra Večeřová, Tomáš Moravec - Matěj Al-Ali, Johana Pošová, Janek Rous, Tereza Severová, Haruna Tamaki Honcoop, Filip Turek a Miroslava Večeřová.

Kurátorský stan FUD UJEP Ústí n/L., kurátoři: Štefan Pecko a Martina Johnová, vystavující: Jan Hrubeš a Kateřina Palešníková, Jiří Pitrmuc, Zdeněk Svejkovský, Michaela Hrabová.

Kurátorský stan FAMU Praha, kurátoři: Antonín Jirát a Štěpánka Šimlová

Reportáž - Česká televize Události v kultuře, 1. 8. 2015 - Videokamp 2015 - od 13:17 minuty

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/215411000120801/video/


MF Dnes, 1. 8. 2015, B1

Lucie Nováčková: NENAMALUJEŠ, CO JSI NENAŠLA/move the place

vernisáž se uskuteční 23. 6. 2015 v 16:00

výstava potrvá do 5. 7. 2015, galerie otevřena v sobotu a v neděli 14-18h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Conrad Armstrong: Cathartic Array

Conrad Armstrong: Cathartic Array

vernisáž se uskuteční 28. 4. 2015 v 18:00

výstava potrvá do 24. 5. 2015, galerie otevřena v sobotu a v neděli 14-18h

kurátorka: Lenka Sýkorová

The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, April 28, 2015, from 6 pm. The exhibition will run until May 24, 2015, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.

Reportáž na Artyčok.tv http://artycok.tv/lang/cs-cz/28481/cathartic-array

Petr Dub: Asociativní utkání

Petr Dub: Asociativní utkání

vernisáž se uskuteční 31. 3. 2015 v 18:00

výstava potrvá do 26. 4. 2015, galerie otevřena v sobotu a v neděli 14-18h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Jan Pfeiffer: Pohyb železa

Jan Pfeiffer: Pohyb železa

vernisáž se uskuteční 7. 3. 2015 v 16:00

výstava potrvá do 29. 3. 2015, galerie otevřena v sobotu a v neděli 14-18h

kurátorka: Lenka Sýkorová

Juliana Höschlová: Úlisnost

Juliana Höschlová: Úlisnost

vernisáž se uskuteční 3. 2. 2014 v 18:00

výstava potrvá do 1. 3. 2015, galerie otevřena v sobotu a neděli 14-18h

kurátorka: Lenka Sýkorová