asociace užité grafiky a grafického designu

vyroční zpravy

Syndikát výtvarných umělců (SVU) nemá žádné zaměstnance.

Pravidelně žádá o kulturní granty na činnost Altánu Klamovka.

Finance získává z grantů, členských příspěvků, malých finančních příspěvků na režii, dobrovolného vstupného, případně z prodeje katalogů a smlouvy o propagaci (konkrétně od Gestora – ochranný svaz autorský).

Kurátorská činnost (Lenka Sýkorová) - pokud rozpočet grantu dovolí je financována formou smlouvy o dílo. Produkci galerie a účetnictví provádí Lenka Sýkorová bez finanční odměny tzv. formou dobrovolnictví - vkladu své práce do celkového rozpočtu galerie.

Další financovanou složkou Altánu Klamovka jsou kustodi galerie. Ti mají hodinovou sazbu – netto 60kč. Jsou s nimi uzavírány dohody o provedení práce. Kustodi jsou vybíráni z řad studujících umělců nebo budoucích kurátorů – většinou z uměleckých nebo humanitních oborů vysokých škol, s důrazem na jejich praxi, kterou mohou v galerii získat. Ostatní práce – jako pravidelné instalace, deinstalace, běžná údržba objektu je opět prováděna formou dobrovolnictví – provádí Lenka Sýkorová.

Předseda prof. Karel Míšek a ostatní členové SVU vytvářejí svojí spolkovou činnost bez nároku na finanční odměny.

Mgr. Lenka Sýkorová, Ph.D. Kurátorka galerie Altán Klamovka.