asociace užité grafiky a grafického designu

2012

V roce 2012 proběhly v Galerii Altán Klamovka v Praze výstavy podle navrženého harmonogramu. Výstavní plán byl v srpnu obohacen o týdenní výstavu doktorandky oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí n/L. Jany Hradcové s názvem BeneFit zabývající se problematikou nezaměstnanosti. Dále na podzim se galerie zapojila do druhého ročníku Festivalu Fotograf 2012 „Mimo formát“ /fotografestival.cz/, který v říjnu propojoval řadu pražských galerií na téma přesahů fotografie do veřejného prostoru. Celkově tak proběhlo patnáct výstav.

Za velký úspěch lze pokládat šestou mezinárodní přehlídku grafického designu. Pro rok 2012 bylo zvoleno téma korupce. Virtuální bienále Praha 2012 propojilo 25 zemí světa, 219 umělců a 15 škol z České republiky, Slovenska, Polska, Itálie, Maďarska a Mexika. Výstava proběhla v Altánu Klamovka a současně na webu.Více zde: www.aug.cz/virtualni-bienale/2012

Ohlasy v médiích byly především z TV Metropol a České televize. Dne 13. 6. 2012 byla galerie zařazena do programu Galerie hlavního města Prahy s názvem Beseda s galeristy. Dále proběhly dvě reportáže s Karlem Oujezdským pro Český rozhlas 3 Vltava pro pořad Mozaika /více v ohlasech v médiích/. Za všechny ohlasy pro ukázku vybírám účast ve studiu TV Metropol - pořad Pražský expres dne 12. 11. 2012. Díl 20, od 3:37min. www.metropol.cz/porady/prazsky-expres/5033/

účetní uzávěrka za rok 2012