asociace užité grafiky a grafického designu

výstavní plán 2012

Altán Klamovka – HARMONOGRAM VÝSTAV 2012

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
Galerie uzavřena z důvodu zimy – špatné izolace od 1. do 16. 01. 2012.

Third International Student Poster Competition, Skopje, „ecoLOGIC“
mezinárodní studentský projekt, grafický design
vernisáž: 17. 1. 2012 v 18.00
výstava potrvá do 5. 2. 2012

Nikola Čulík „Černá duše“
absolvent Ateliéru kresby u Jitky Svobodové, AVU, Praha
vernisáž: 7. 2. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 4. 3. 2012

The Rodina „Moře nesmyslů“
umělecká skupina, členka VJ Texa, studentka v Ateliér intermédií u Václava Stratila, FaVU VUT, Brno
v rámci projektu www.actiongalleries.info
vernisáž 6. 3. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 1. 4. 2012

Karíma Al-Mukhtarová „Jarní úklid" (instalace)
studentka Ateliéru performance u Jiřího Kovandy, FUD UJEP, Ústí nad Labem
vernisáž 3. 4. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 29. 4. 2012

Barbora Kuklíková „V pohybu“ (fotografie)
absolventka Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě
vernisáž 1. 5. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 27. 5. 2012

Jolana Havelková „Pravidelná dávka emocí“ (fotografie)
absolventka Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě
vernisáž 29. 5. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 24. 6. 2012

Matěj Adámek Esence" (fotografie, instalace)
student na FAMU, Praha
vernisáž 26. 6. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 8. 7. 2012

Václav Hájek „Strnulé oči“ (instalace)
teoretik umění, umělec
vernisáž 10. 7. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 15. 7. 2012

galerijní prázdniny 16. 7. – 5. 8. 2012

Jana Hradcová „Benefit" (grafický design)
doktorandka na FUD UJEP v Ústí nad Labem
vernisáž 7. 8. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 12. 8. 2012

Libor Beránek Dámská strategie" (kresba)
absolvent Ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP, Praha
vernisáž 14. 8. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 26. 8. 2012

Adéla Součková "X"
studentka Ateliéru malířství II u Vladimíra Skrepla na AVU, Praha
vernisáž 28. 8. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 23. 9. 2012

"The Mystery" mezinárodní výstava grafického designu
v rámci projektu dále zapojeni: České centrum Praha a Maďarské centrum

vernisáž 25. 9 2012 v 18:00
výstava potrvá do 14. 10. 2012

Magda Veselá "Should I Stay or Should I Go" (interiér galerie)
Kuba a Kuba "Meze obrazu" (exteriér)
v rámci Festivalu Fotograf 2012 "Mimo formát"
http://www.fotografestival.cz/
vernisáž 16. 10. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 21. 10. 2012

Aleš Čermák „Linhartovy narace“
studuje v Ateliéru monumentální tvorby u Jiřího Příhody na AVU, Praha
vernisáž 23. 10 2012 v 18:00
výstava potrvá do 11. 11. 2012

VI. ročník mezinárodního projektu email & graphic design
v rámci projektů http://www.augdesign.cz/aktual/projekty.php
vernisáž 13. 11. 2012 v 18:00
výstava potrvá do 2. 12. 1012

Galerie uzavřena z důvodu zimy – špatné izolace od 03. do 31. 12. 2012.

2012 kurátorský záměr, který se v průběhu roku upravuje v návaznosti na umělce a jejich nové vize výstav:
Výstavní rok 2012 je kurátorsky rozdělen na tři hlavní okruhy. První se soustředí na grafický design. Na začátku roku 2012 bude galerie prezentovat výběr plakátů z mezinárodní soutěže International Student Poster Competition Skopje. Přípravy probíhají ve spolupráci s Lazem Tripkovem. Pro Altán Klamovka byl vybrán třetí ročník s tématem  „ecoLOGIC“. Umělecká skupina The Rodina z Brna v Altánu Klamovka vystaví na jaře 2012 konceptuální grafický design s multimediálními přesahy.  Dále v altánu na podzim bude představen nový projekt od Karla Míška a jeho studentů z Ateliérů grafického designu 1 na FUD UJEP v Ústí nad Labem s názvem „I love design“. Na konci roku již tradičně proběhne VI. ročník mezinárodního projektu email & graphic design–virtuální bienále na aktuální společenské téma. Druhý okruh se zaměří na začínající umělce z pražské AVU a těmi jsou Nikola Čulík, Aleš Čermák a Adéla Součková. Třetí okruh zas na fotografy Barboru Kuklíkovou, Jolanu Havelkovou a Matěje Adámka.

Dokumentace výstav je zajištěna na webu galerie www.aug.cz/altan-klamovka-praha/historie-vystav. Svojí činností Altán Klamovka přispívá k zpestření kulturně-výtvarných aktivit v Praze, především na Praze 5. Galerie spolupracuje s médií Ateliér, Zprávy SBB Brno, Font, Rádio 1, Český rozhlas, Artalk.cz, jlbjlt.net, artmap.cz.

Third International Student Poster Competition, Scopje, ecoLOGIC
Již třetí ročník studentské soutěže se zacílením na ekologickou problematiku, téma zní: ecoLOGIC. Více naleznete na internetových stránkách projektu. V Altánu Klamovka bude přestaven výběr plakátů. Projekt vznikne ve spolupráci s hlavním organizátorem soutěže Lazem Tripkovem
http://www.skopjeposter.com/skopjeposter/COMPETITIONS/Entries/2010/11/1_ecoLOGIC.html

Nikola Čulík, kresba
Absolvent ateliéru kresby na pražské AVU (2011) pro galerii Altán Klamovka vytvoří site-specific projekt, který bude zkoumat médium kresby formou přímé interakce s návštěvníky galerie především v průběhu vernisáže výstavy. Výsledná forma bude jakousi otevřenou laboratoří, ve které autor uplatní s jistou dávkou zvědavosti tvůrčí experiment na svém nejoblíbenějším médiu, kterým je kresba.

The Rodina
http://therodina.com/
Projekt The Rodina vznikl v roce 2010 v Brně. Vítek, Radim a Vj texa pracují na různých projektech, vlastní je jim intermediální pojetí. Konstruují fikce a vyvíjí odpovídající vizuální reprezentaci. The Rodina se snaží diváka nejen vizuálně zaujmout, ale také ho znejistit, představit mu konkrétní dílo v jeho jedinečné jednoduchosti. The Rodina funguje nejen jako umělecká skupina, ale i jako studio, zabývající se konceptuálním grafickým designem a živými vjskými vizualizacemi a mappingem.

V rámci projektu www.actiongalleries.info. Tereza Rullerová aka Vj texa kurátoruje brněnskou nonstop galerii Umakart.

Karíma Al-Mukhtarová, instalace
Studentka Ateliéru performance u Jiřího Kovandy na FUD UJEP v Ústí nad Labem bude v Altánu Klamovka pracovat v rovině změny prostorového významu altánu. Intervencí do galerijního prostoru autorka změní jeho význam.

Barbora Kuklíková „Fotografické konstalace“ fotografie
http://www.kuklikova.cz
Fotografický soubor vycházející z psychologické metody, která odhaluje hluboká spojení a složitosti vztahů v rodině. Celý soubor je autorčin individuální pohled. Fotografie zde není a ani se nesnaží se být terapeutem, není objektivním obrazem rodiny. Je jejím vizuálním zachycením vnímajícím energii, barvy, souvislost vztahů a jejich vnějšího obrazu.

Jolana Havelková „Na hrazdě“ fotografie
http://artlist.cz/?id=490
Česká fotografka střední generace Jolana Havelková pracuje s notovými záznamy a jednotlivé hudební sekvence upravuje, vrství je, překrývá, odebírá...Mění partituru. Pro altán Klamovka připravila sérii pozměněných partitur Františka Kmocha s názvem Na Hrazdě. Snad nejblíže mají partitury k postupům užívaným v lettrismu, jenom fascinace písmem je nahrazena fascinací notami, jejich tvary, rytmem, dynamikou. Někdy na povrch vystoupí více jednotlivý grafém, jindy vzniká složitá, vrstvená struktura vycházející z geometrického tvarosloví či ještě lépe z podoby počítačových kódů. Výslednou podobou bývá fotografie či fotogram, jindy autorka zůstává u digitálních tisků.

Matěj Adámek, fotografie
Student na FAMU v Praha vystaví cyklus svých studií vycházejících z estetiky asijské kaligrafie. Tento soubor je trochu výjimečný v ohledu k ostatním jeho pracím, jelikož se zde jedná o jakousi meditaci nad obrazem jako takovým. Ve své tvorbě se věnuje především sociálně kritické tematice, mnohdy se vztahující k pop kultuře. Vybral tento cyklus zejména z toho důvodu, že perfektně koresponduje s prostředím Altánu v parku Klamovka. Fotografie ( cca 9 manuálních zvětšenin) jsou podle jeho konceptu prezentovány v menší velikosti, aby docílil intimnějšího a intenzivnějšího vztahu mezi divákem a obrazem, čemuž by měl dopomoci i prostor galerie. Expozice by tak mohla navodit meditativní atmosféru bez velkolepých gest.

Václav Hájek „Strnulé oči“ instalace
Autor studoval dějiny umění a výtvarnou výchovu na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své tvorbě využívá médií malby, fotografie, videa a objektové tvorby. Pro galerii Altán Klamovka připravuje instalaci „Strnulé oči“, která se bude zabývat tématem melancholie, paměti a fetišů či relikvií minulosti. Inspirací pro tuto práci jsou jednak události v soukromém životě, jednak objev „estetických“ objektů v pozůstalosti prarodičů. Tyto „polotovary“ se pokouší dovést do podoby autonomních děl, jejichž memoriální rozměr však bude do jisté míry zachován či tušen ze strany diváka. Instalace se bude skládat z objektů a fotografií, které jako celek budou tvořit jakýsi autoportrét na základě skloubení osobních vzpomínek a představ.

Libor Beránek
Český grafik střední generace, absolvent Ateliéru ilustrace a grafiky u Jiřího Šalamouna na VŠUP v Praze, kde působil v letech 1994 - 2003 jako odborný asistent. Grafik Libor Beránek představí sérii abstraktních kreseb se souhrným názvem DÁMSKÁ STRATEGIE. Jde o tušové kresby štětcem na kartonu. Kolekce kreseb vytvoří ve výstavním prostoru Altánu vizuální prezentaci podobnou hudební kompozici.

Adéla Součková
Autorka chce vystavit několik maleb zabývajicich se dětskými říkadly. Říkadla jsou pro autorku spojnicí mezi dnešním a tradičním způsobem myšlení. Výstava by měla ideálně evokovat dětské pocity, které člověk zakoušel při jejich poslouchání, připomenout zapomenuté informační zdroje. Adéla Součková studuje ve 4. ročníku v ateliéru Vladimira Skrepla na pražské Akademii.

Aleš Čermák „Linhartovy narace“
www.rozhlas.cz/mozaika/radiogalerie/_zprava/743599
Aleš Čermák studuje v Ateliéru monumentální tvorby u Jiřího Příhody na pražské AVU. Autor v poslední době pracuje s textem. Představí zde projekt Linhartovy narace. „Vyprávění jistého muže, který tvrdí, že je schopen za jistých okolností, našlapovat tak, aniž by se dotýkal země.”

Karel Míšek a jeho studenti z Ateliéru grafický design 1 na FUD UJEP, Ústí nad Labem
www.nikdenikdo.com/
„I love design“ je aktuální projekt grafického designu, který vznikne v akademickém roce 2011/12 v Ateliéru GD 1 na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

VI. ročník mezinárodního projektu email & graphic design
v rámci projektů www.aug.cz/virtualni-bienale
Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování zadaného tématu, tak by se dala charakterizovat pravidelná virtuální mezinárodní přehlídka výtvarného umění a designu.