asociace užité grafiky a grafického designu

výstavní plán 2014

Altán Klamovka v roce 2014 VÝSTAVNÍ PLÁN

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 31. 01. 2014 “

Markéta Jáchimová: Výskyt
Studentka Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na VŠUP v Praze, dříve pod vedením Kurta Gebauera.
vernisáž: 4. 2. 2014 v 18:00, výstava potrvá do 2. 3. 2014

Dana Sahánková: Odraz světla, odraz tmy
Absolventka Ateliéru kresby Jitky Svobodové na AVU v Praze.
vernisáž: 4. 3. 2014 v 18:00, výstava potrvá do 30. 3. 2014

Markéta Hlinovská: Nikdo neví, co se tady stalo
Absolventka Ateliéru grafiky I Jiřího Lindovského na AVU v Praze.
vernisáž: 1. 4. 2014 v 18:00, výstava potrvá do 27. 4. 2014

Pavla Gajdošíková: Zahrádka
Absolventka Ateliéru malířství II Vladimíra Skrepla na AVU v Praze.
vernisáž 29. 4. 2014 v 18:00, výstava potrvá do 25. 5. 2014

Miro Hašek: Portrét umělce
Doktorand oboru Vizuální komunikace u Michaely Thelenové na FUD UJEP v Ústí nad Labem.
vernisáž 1. 6. 2014 v 18:00, výstava potrvá do 22. 6. 2014

"galerijní prázdniny od 23. 6 do 15. 8. 2014 – možnost zařazení dalších krátkodobých výstavních projektů podle celoročního kurátorského záměru"

Magda Stanová: Travel Guide
Doktorandka v Ateliéru intermediální tvorby II Tomáše Vaňka na AVU v Praze.
vernisáž 19. 8. 2014 v 18:00, výstava potrvá do 14. 9. 2014

Petra Herotová: chvíli na Klamovce
Absolventka Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze.
vernisáž 16. 9. 2014 v 18:00, výstava potrvá do 12. 10. 2014

Mira Gáberová. Všetky kvety sveta
Absolventka Ateliéru volné tvorby Daniela Fischera na VŠVU v Bratislavě. V letech 2010-11 vedla výstavní prostor Chladnička ve svém bytě. Zařazeno do projektu Action Galleries.
vernisáž 14. 10. 2014 v 18:00, výstava potrvá do 16. 11. 2014

VII. ročník mezinárodního projektu email & graphic design
v rámci projektu http://www.aug.cz/virtualni-bienale
vernisáž 22. 11. 2014 v 17:00, výstava potrvá do 14. 12. 2014

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 8. do 31. 12. 2014“

Kurátorský záměr:

Výstavní plán na rok 2014 se stane součástí víceletého projektu. Ten je zaměřen na mapování kresby, jako nejpřímějšího výtvarného média, v kontextu tvorby mladých českých umělců, kteří kresbu využívají v rámci svého neokonceptuálního uvažování. Na kresbu je nahlíženo jako na tradiční médium s intimním charakterem, které velmi dobře reflektuje jak osobní, tak obecně aktuální výpovědi svých tvůrců. Z tohoto úhlu pohledu se tedy v Altánu Klamovka představí již etablované umělkyně v oblasti kresby, jakými jsou Petra Herotová a Pavla Gajdošíková. Dále zde dostanou prostor: Dana Sahánková, Markéta Hlinovská a Magda Stanová. Na pomezí neokonceptu s přesahem do videartu pracují Miro Hašek a Mira Gáberová. V Altánu Klamovka však oba představí projekty, které jsou založeny na fenoménu participace ve výtvarném umění. Za site-specific instalace, které se v Altánu Klamovka objevovaly v posledních letech mnohokrát, bude vystavovat sochařka Markéta Jáchimová. V rámci kurátorského záměru zaměřeného na kresbu byla navázána spolupráce s Nikolou Čulíkem, absolventem Ateliéru kresby na AVU, a to v přímé souvislosti s projektem Action Galleries, který se soustředí na fenomén umělců-kurátorů /více na actiongalleries.info/. Dále proběhne již osmý ročník mezinárodního projektu email & graphic design – virtuální bienále, který propojuje fenomén autorského plakátu s internetovou sítí.

Markéta Jáchimová. Studentka Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na VŠUP v Praze, dříve pod vedením Kurta Gebauera.

“Projekt do Altánu Klamovka bych chtěla koncipovat ve smyšlené podobě. Ráda bych jej pojala v pohádkovém duchu. Předpokládaná slova: imaginace, duchovno, dramatično, záhada, emoce… V Projektu bych tak podtrhla přirozenou podobu altán s ohledem na jeho okolí a čas. Koncept nebude v zásadě přímý, konkrétní, bude především o hrě, manipulaci s divákem. S tím, čemu všemu je vlastně schopen uvěřit dle vlastního svědomí.”
www link: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123096165-artmix/213562229000001/obsah/240139-marketa-jachimova/

Dana Sahánková
Absolventka Ateliéru kresby Jitky Svobodové na AVU v Praze. Výstavní projekt v galerii Altán Klamovka představí kresby v instalaci vytvořené přímo pro prostor galerie. Tušové kresby tvořené na plátně oscilují mezi figurativností a abstrakcí. Snové výjevy zvířat a segmentů zařízených pokojů se mohou proměňovat divákovi v abstraktní kompozice srstnatých ploch. Obrazy rodiny, domova, míst našeho útočiště se mísí s prostorem nadosobním, v čase, který není pouhou přítomností, s prostorem prosvíceným hvězdami. Předměty a zvířata, s nimiž se denně potkáváme, se zhmotňují jen tam, kde jsou porostlé srstí. Černá struktura kožešiny je tvoří hmatatelnými, současně ale často popírá jejich podstatu. V instalaci pro galerii Altán Klamovka tyto chuchvalce srsti překračují prostor jim vyhraněný, formát plátna, a obrůstají i prostor samotného Altánu.

Markéta Hlinovská
Absolventka Ateliéru grafiky I Jiřího Lindovského na AVU v Praze.
„Pro Altán Klamovka připravím instalaci ze své nejaktuálnější práce. Tvorba se v poslední době přesunula z roviny obecné do roviny osobní, přesto zůstává kódována a skryta do předmětů, nesoucích symbolický význam, místo konkrétních postav se objevují personifikovaná zvířata. Má práce řeší téma soužití a samoty, budování nových příbytků za okolností opouštění příbytků starých a vzájemné prolínání těchto dvou veličin. Vzhledem k tomu, že „materiál“ pro výstavu právě vzniká, nemohu přesně určit, zda půjde o klasické pověšení výstavy, či instalaci „site specific“. Každopádně Altán Klamovka mé přemýšlení o uspořádání celku výrazně ovlivní.“
www link: http://www.startup-ghmp.cz/Default.aspx?ID=9

Pavla Gajdošíková
Absolventka Ateliéru malířství II Vladimíra Skrepla na AVU v Praze.
“Během předchozích projektů mě přitahovala práce s architektonickým prostorem, tematizace interiéru a exteriéru. Architekturu a také můj intimní prostor jsem používala jako uzlový bod, inspiraci a východisko pro své kresby. V průběhu práce jsem se tímto tématem zabývala mnoha způsoby, od volného užití prostoru domova jako námětu pro zobrazení, po zkoumání a definování městského prostoru, v kterém se pohybuji. Prostor na jednu stranu vnímáme jako cosi vnějšího a existujícího objektivně mimo nás, na straně druhé však vnímání prostoru zásadně souvisí i s naším vnitřním subjektivním prožíváním. V kresbách, které se chystám vytvořit speciálně pro Altán Klamovka, se chystám pokračovat v tomto průzkumu a vytvořit tak sérii, která bude pracovat s prostorem a okolím tohoto zajímavého architektonického objektu.”
www link: http://www.pavlagajdosikova.com/

Miro Hašek
Doktorand oboru Vizuální komunikace u Michaely Thelenové na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Absolvent Ateliéru Digitální média na FUD UJEP a Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem. Miro Hašek je znám svojí videoartovou tvorbou, která má již určitý rukopis založený na vizuální a postprodukční bohatosti. Aktéři jeho videí většinou demonstrují běžné úkony, které pocházejí z každodenního života, avšak obsah díla je mnohdy umocněn určitou snahou řešit skrze tuto snadně čitelnou výtvarnou formu i hlubší, niternější až existencionální obsah. Pro Altán Klamovka připraví Miro Hašek speciální projekt, kdy zapojí male děti z mateřských škol do své tvorby. Jeho výstavní projekt tak bude řešit otázku autorství ve vztahu umělec-díloaktivní divák-spolutvůrce a v neposlední řadě pasivní divák–návštěvník galerie.

Magda Stanová
Doktorandka v Ateliéru intermediální tvorby II Tomáše Vaňka na AVU v Praze. Slovenská umělkyně, která se dlouhodobě zabývá grafy, mapami či algoritmy z vědeckého odvětví v přesahu do výtvarného umění, které je svobodnou půdou pro překračování a objevování nových kontextů těchto standardizovaných postupů, které nevědomě či vědomě ovlivňují naše stereotypy chování. Pro Altán Klamovka připraví výstavní projekt navazující na tuto její tvůrčí činnost.
www link: http://www.magdastanova.sk

Petra Herotová
Absolventka Ateliéru intermediální konfrontace Jiřího Davida na VŠUP v Praze. Hlavním médiem, který používá Petra Herotová, je kresba. Považuje ji za svébytné médium, které může fungovat nejen na papíře, ale i v rámci galerijní instalace, na stěně, jako nosný prvek objektu, nebo ve videu. V tvorbě Herotové figuruje velmi málo samostatných artefaktů, neboť nejčastěji pracuje v sériích. Zpracovávaným předmětem jsou autobiografická témata, která posunuje na obecnější úroveň, žité příběhy, přičemž ji zajímá konfrontace běžné všední reality s uměleckým provozem. Projekt pro Altán Klamovka – Výstava s vůní. Projekt bude propojením dvou momentů z autorčiny tvorby: problému kopie vs. originál, který poprvé otevřela v rámci své diplomové práce Spinning v roce 2007 a plně se k němu vrátila v rámci své výstavy Něco tady nehraje v Domě umění v Českých Budějovicích roce 2012. Druhým momentem je kresba kávou, kterou použila na svém rezidenčním pobytu v San Giovanni Valdarno v roce 2011 (v rámci projektu The Perspektive of a Blind Eye, společně s Evou Jiřičkou, Tomášem Džadoňem, kurátorka Markéta Stará). Autorka vytvoří instalaci na podlaze v podobě hromady tvořené drobnými kresbičkami nakreslenými kávou. Na každém papírku bude nakresleno identické kávové zrno, které však bude očíslováno a podepsáno, což bude poukazovat na originalitu každé kresby. Počet zrn-kreseb bude dán počtem káv vypitých autorkou během jednoho roku. Instalace bude k rozebrání. V rámci vernisáže bude autorka podávat hostům kávu.
www link: http://www.petraherotova.com/

Mira Gáberová
Absolventka Ateliéru volné tvorby Daniela Fischera na VŠVU v Bratislavě. V letech 2010-11 vedla výstavní prostor Chladnička ve svém bytě. Zařazeno do projektu Action Galleries. /http://www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=26/.
Slovenská umělkyně, která se intermediálně pohybuje mezi videoartem, performancí, instalací, fotografií a kresbou. Laureátka Ceny Oskara Čepana za rok 2012. Její tvorba je vědomě či nevědomě naložena na transformaci osobních zážitků do výtvarné formy. V poslední době se intenzivně zabývá participací v umění. Toto téma bude i v Altánu Klamovka.
www link http://miragaberova.com/

VIII. ročník mezinárodního projektu email & graphic design

Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování zadaného tématu, tak by se dala charakterizovat pravidelná virtuální mezinárodní přehlídka výtvarnéhoumění a designu.
Archiv předchozích ročníků: http://www.aug.cz/virtualni-bienale