asociace užité grafiky a grafického designu

Výstavní plán 2016

Altán Klamovka v roce 2016 VÝSTAVNÍ PLÁN

kurátorka galerie: Lenka Sýkorová

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 01. do 31. 01. 2016 “

Karel Míšek
Katedra vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
vernisáž: 2. 2. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 27. 2. 2016

Viktor Valášek
Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II Vladimíra Skrepla, Škola malířských technik Zdeňka Berana a Škola grafiky Jiřího Lindovského).
vernisáž: 1. 3. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 23. 3. 2016

Anna Ročňová a Jan Boháč
Anna Ročňová studuje a Jan Boháč je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér sochařství Dominika Langa a Edit Jeřábkové).
vernisáž 29. 3. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 13. 4. 2016

Šárka Koudelová
Studuje na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliéry grafiky II Vladimíra Kokolii, Ateliér kresby Jiřího Petrboka, Ateliér malířství II Vladimíra Skrepla).
vernisáž 19. 4. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 21 5. 2016

Martin Lukáč
Absolvent bakalářského studia na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér současného obrazu Adama Szentpéteryho). Nyní studuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického).
vernisáž 24. 5. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 15. 6. 2016

Eduardo Barrera
vernisáž 23. 6. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 6. 7. 2016

galerijní prázdniny od 18. 6 do 22. 8. 2016 – možnost zařazení dalších krátkodobých výstavních projektů podle celoročního kurátorského záměru

Ateliér KIN – Marie Vránová
V rámci projektu actiongalleries.info. Marie Vránová absolventka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (Ateliér malířství Martina Mainera).
vernisáž 23. 8. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 17. 9. 2016

Galerie Bunkr v Mostě a In Vitro v Ústí nad Labem
V rámci projektu actiongalleries.info. Štefan Pecko (Bunkr), Markéta Souhradová, Pavel Matoušek a Jana Stejskalová (In Vitro) studenti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
vernisáž 20. 9. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 15. 10. 2016

Viktorie Valocká
Absolventka Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II Vladimíra Skrepla).
vernisáž 18. 10. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 12. 11. 2016

IX. ročník mezinárodního projektu email & graphic design v rámci projektu www.aug.cz/virtualni-bienale
vernisáž 15. 11. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 10. 12. 2016

„galerie uzavřena z důvodu zimy - špatné izolace od 12. do 31. 12. 2016“

Kurátorský záměr:

Výstavní plán v roce 2016 představí malíře Viktora Valáška, absolventa Akademie výtvarných umění v Praze, který ve své tvorbě zkoumá možnosti současné malby a kresby, dále dvojici Annu Ročňovou a Jana Boháče, studentky a absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Ateliéru sochařství, kteří jsou nadějnými začínajícími umělci tvořící intermediálně se zájmem o objekt a experimentální kresbu, na ně naváže výstava Šárky Koudelové, která studuje na Akademii výtvarných umění v Praze a vedla prostor pro podporu umění na papíře - galerii k.art.on v Praze. Její výstavní projekt pro Altán Klamovka bude zkoumat zázračný moment, kdy obraz ve svém kresebném i malířském základu vytváří dokonalou vizuální situaci působící stejně jak na autorovu, tak i divákovu percepci. Dále se představí Martin Lukáč z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, který bude vycházet z historie Altánu Klamovka tedy kulturní památky ve veřejném prostoru, kterou převede do funkčního současného umění. V rámci sledování galerií vedených umělci bude představena Eva Pejchalová z Ateliéru KIN, která dlouhodobě rozvíjejí projekt založený na médiu kresby a symbolice továrny Koh-i-noor kupř. háčku a očka. A umělci-kurátoři Štefan Pecko, Markéta Souhradová, Pavel Matoušek a Jana Stejskalová z nezávislých galerií ze severu Čech - Bunkr v Mostě a In Vitro v Ústí nad Labem, kteří studují na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem spolupráce bude propojení kurátorského a výtvarného přístupu obou galerií. Pak bude zařazena výstava Viktorie Valocké absolventky Akademie výtvarných umění v Praze v Ateliéru malby Vladimíra Skrepla. Dále bude prezentována výstava současného grafického designu z Katedry vizuální komunikace Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a proběhne již devátý ročník mezinárodního projektu email & graphic design – virtuální bienále, který propojuje fenomén autorského plakátu s internetovou sítí.

Grafický design – Katedra vizuální komunikace FUD UJEP v Ústí nad
Labem.

Aktuální projekt vedoucího Katedry vizuální komunikace Karla Míška.

Viktor Valášek
Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliéry Malířská škola Vladimíra Skrepla, Škola malířských technik Zdeňka Berana a Škola grafiky Jiřího Lindovského). Viktor Valášek ve své tvorbě pracuje s tradičními médii malby a kresby v kontextu sociálně-politických témat. Autor se dlouhodobě zabývá malbou dominant krajiny tedy výrazných hor, které se mnohdy stávají ideologickými symboly měnící se podle politické situace. V kompozicích autor využívá greenscreenu  (zeleného pozadí). V projektu pro Altán Klamovka bude reflektovat jeho výstavní historii zaměřenou na kresbu. Autor oslovil předchozí vystavující, aby mu věnovali svou kresbu, kterou v rámci apropriace v umění využije, dokreslí a tzv. recykluje v nové dílo. Autorský vklad zne není jen ve vyjednávání s umělci o jejich díle, ale především pak o následné postprodukci. 
http://viktorvalasek.com/

Anna Ročňová a Jan Boháč
Anna Ročňová je studentkou a Jan Boháč absolventem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Ateliér sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové). Umělecký záměr pro Altán Klamovka bude vycházet ze specifičnosti galerie a média kresby. Anna Řočňová zde rozvine jeden z experimentů prostorových kreseb založených na práci s nití a tuší. Jan Boháč na práci s reliéfem, jehož nezbytností je také kresba. Můžeme tedy očekávat, že se v malém prostoru galerie může zjevit těžkopádná sádrová deska s reliéfem. Právě hledání tématu pro reliéf bude problémem, k jehož řešení by měl přispět sám prostor a kontext místa a galerie.
http://artycok.tv/lang/cs-cz/27849/vykoupat-namazat

Šárka Koudelová
Studuje na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliéry Grafiky II Vladimíra Kokolii, Kresby Jiřího Petrboka, Malby II Vladimíra Skrepla). V současné době je na stáži na Akademii výtvarných umění  ve Vídni (Ateliér abstraktní malby Erwina Bohatscha). Také vedla prostor pro podporu umění na papíře - galerii k.art.on v Praze. Šárka Koudelová ve své tvorbě, která vychází z malby, koláže, objektu a kresby, pracuje s předvídáním očekávání diváka výtvarného díla. Toto očekávání snoubí s uměleckou invencí, která se od divákova očekávání může radikálně lišit. Bude tomu i v Altánu Klamovka, kdy se pokusí poodhalit moment stvoření díla, kdy po autorčině selekci vznikají úspěšné kompoziční prvky. Neustálý pohyb nepoužitých vizualizací však bude stále přítomen.
http://sarkakoudelova.blogspot.cz/

Martin Lukáč
Absolvent bakalářského studia na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér současného obrazu Adama Szentpéteryho). Nyní studuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického). V současné době je na stáži na Akademii výtvarných umění v Lipsku. Jeho tvorba vychází z reflexe avantgardních předobrazů s příměsí současných trendů a hojného užívání intermediálních možností – od malby, koláže, kresby, objektu, akce po instalaci. V Altánu Klamovka bude reflektovat jeho specifičnost kulturní památky v parku, kterou přetaví do funkčního současného umění. Krása altánu se tak promění v logo současného rázu – kulis, které vyzdvihnou možnosti památky jako atrakce. 
http://lukacmartin.com/

Ateliér KIN – Eva Pejchalová
V rámci projektu actiongalleries.info. Eva Pejchalová absolventka Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (Ateliér malby Stanislava Diviše, Jiřího Černického. V současnosti doktorandské studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem). Marie Vránová absolventka Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (Ateliér malířství Martina Mainera). V Altánu Klamovka se představí jen Eva Pejchalová, protože Ateliér KIN se mezitím rozpadl. Autorka bude reflektovat unikátní komunikační prostor Ateliér KIN, který byl v provozu v letech 2013-2015 v pražských Vršovicích v továrně Koh-i-nor. Projekt bude založen na umělecké spolupráci a bude reagovat na výstavní prostor Altánu Klamovka.
http://atelierkin.blogspot.cz/

Galerie Bunkr v Mostě a In Vitro v Ústí nad Labem
V rámci projektu actiongalleries.info. Štefan Pecko (Bunkr), Markéta Souhradová, Pavel Matoušek a Jana Stejskalová (In Vitro) studenti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Galerie Bunkr je nezisková a neinstitucionální galerie v Mostě, která jako jediná zde prezentuje současné umění. Vedou jí umělci Štefan Pecko, David Madar a Zuzana Venclová. Galerie In Vitro je nonstop galerii nedaleko kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která doplňuje zdejší uměleckou scénu. Vzájemná vzdálenost a neprovázanost mezi jednotlivými galeriemi, která se odráží na jejich návštěvnících i vystavujících, je jedním z nejzajímavějších momentů tohoto projektu. Dojde tak k vzájemné výměně názorů, která bude prezentována v podobě jednotlivých uměleckých děl a uchopení celé výstavy. 
http://www.galeriebunkr-most.cz/

Viktorie Valocká
Studuje na AVU v Praze (Ateliér Malířská škola Vladimíra Skrepla). Viktorie Valocká je zajímavou začínající umělkyní pracující v mediích malby, koláže a kresby. Do prostoru Altánu Klamovka bude instalovat malby na prostěradlech, kde bude reflektovat historickou ztrátu klasického rámu, který teprve z obrazu dělá obraz. Zdůrazní tak obraz jako plachtu, kde znak, gesto a barva dráždí divákovy smysly stejně tak jako samotný materiál, na kterém je malba provedena.  
http://viktorievalocka.tumblr.com/

IX. ročník mezinárodního projektu email & graphic design
Propojení internetu, nových technologií a digitálního výtvarného zpracování zadaného tématu, tak by se dala charakterizovat pravidelná virtuální mezinárodní přehlídka výtvarného umění a designu. Archiv předchozích ročníků: http://www.aug.cz/virtualni-bienale