asociace užité grafiky a grafického designu

2018

Karolína Rossi

V sobotu 24. 2. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Tématem dílny byl podmořský svět a s dětmi jsme jej zkoumaly pomocí akvarelové techniky a koláže.

Lucie Mičíková

V sobotu 24. 3. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Tématem dílny byla vlnoplocha a s dětmi jsme ji hledaly pomocí kresby, koláže a stříkáním přes šablony.

Jediněčná příležitost se potkat a tvořit s autorkou!

Nik Timková

V sobotu 21. 4. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Vytvářely jsme mnohovrstevnatou kresbu na průsvitné fólie permanentními fixy na téma čtyřech živlů.

Tomáš Roubal

V sobotu 19. 5. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznamily s kombinovanou technikou a pomocí symbolů se pokusily zachytit lidské emoce - vztek, radost, strach atd.

Václav Magid

V sobotu 16. 6. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznámily s pojmem ilustrace. Kladli jsme si otázky: Jaký je rozdíl mezi kresbou a ilustrací? Je pro ilustraci důležitý příběh? Jak jej v zkratce vyjádřit?

Mexický plakát - The World We Want to Live in: Ana Karen López Bucio, Emilio Enríquez González, Leda Josselin Hernández López, Patricia Naomi García Martínez, Obed Meza, Elvia Mariela Gallegos Perea, Mariola Del Pino Torres, Arantxa Ofelia Mendoza Valdez

V sobotu 30. 6. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznámily s médiem plakátu. Současně jsme si kladli aktuální společenské otázky: Co je ekologie? Proč šetřit s vodou a třídit plasty? Jak je to s ekologií jinde ve světě mi náš prostor Evrospké unie?

Milan Mikuláštík: Hiát

V sobotu 15. 9. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Milan Mazúr: Zmizení dámy

V sobotu 13. 10. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Barbora Čápová: Inka

V sobotu 10. 11. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Desáté virtuální bienále Praha 2018

Mezinárodní projekt zaměřený na grafický design.

V sobotu 8. 12. 2018: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.