asociace užité grafiky a grafického designu

2019

Pavel Trnka: Hranice stínu

V sobotu 2. 3. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznámily s technikou pastelu a námětem se stala krajina.

Daniela Krajčová: Mapy priateľstva

V sobotu 30. 3. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Děti se seznámily s malbou a kresbou na textil. Současně jsme si kladli otázky ohledně přátelství. Co pro nás znamená kamarád/ka? Lektorka vycházela z pohádky Bob a Bobek na cestách.

 

Martin Kochan: Domáca úloha

V sobotu 27. 4. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Tématem dílny byla práce s objektem a jeho kresbou. Tedy převodu objemu do plochy papíru. Objektem se stala lidská figura.

Svetlana Fialová: Malé spúšte

V sobotu 18. 5. 2019: 14–16:00 animační dílna pro děti, 16–17:00 komentovaná prohlídka k výstavě i k výstavní činnosti Altánu Klamovka.

Výtvarná dílna pro děti navázala na výstavu kreseb slovenské umělkyně Svetlany Fialové. Představila dětským návštěvníkům důležitost techniky kresby, která je základem pro ostatní výtvarná média (socha, malba, architektura). Součástí byla komentovaná prohlídka pro děti.