asociace užité grafiky a grafického designu

Akce Prahy 5

Dny Praha 5 v roce 2019

18. 5. 2019 14-17:00

Výtvarná dílna pro děti 18.5. navázala na výstavu kreseb slovenské umělkyně Svetlany Fialové. Představila dětským návštěvníkům důležitost techniky kresby, která je základem pro ostatní výtvarná média (socha, malba, architektura). Dále byly oznámeny se základními výtvarnými technikami s důrazem na akvarel. Součástí byla komentovaná prohlídka pro děti.

20. 5. 2019 16-19:00

Netradičně mimo otevírací hodiny se galerie otevřela v pondělí 20. 5 v odpoledních hodinách pro děti s doprovodem a dospělé návštěvníky, kteří se seznámili se zákulisím přípravy nové výstavy. Kladli jsme si otázky: kdo je kurátor, umělec, performer a proč je pro ně důležitá vernisáž či umělecká akce atd. Současně si návštěvníci vyzkoušeli skicovat v přírodě v parku (klasický formát plenéru). Vše bylo zakončeno otevřením nové výstavy Matěje Franka v Altánu Klamovka. Součástí byla komentovaná prohlídka nové výstavy.

22.5. 2019 13-17:00

Výtvarná dílna pro děti s doprovodem proběhla22. 5 v normálních otevíracích hodinách. Lektorka se soustředila na uvolnění tvůrčí energie pomocí vybraných výtvarných technik. Účastníci si zkusili kresbu v plenéru v parku a následně si zvolili druhé médium, do kterého daný motiv převedli. Pochopili tak principy intermediální tvorby. Účastnící si odnesli svá díla domů.

Výtvarná dílna pro děti 15. 5. 2018 od 16 do 19 hodin přestavila malým návštěvníkům tajemství výtvarných technik na pozadí netradiční Galerie Altán Klamovka. Lektorka dětem vysvětlila důležitost techniky kresby, která je základem pro ostatní výtvarná média (socha, malba, architektura). Dále byly obeznámeni se základním pojmoslovím jak z tvůrčí oblasti - kupř. co je to akvarel atd., tak i s chodem galerie - kupř. kdo je to kurátor a restaurátor atd. Netradičně mimo otevírací hodiny se pak galerie otevřela v úterý 15. 5 pro děti s doprovodem od 16 do 18 hodin. Poté následovala komentovaná prohlídka od 18hod.

Výtvarná dílna pro dospělé 23. 5. 2018 od 17 do 19 hodin se zaměří na uvolnění tvůrčí energie pomocí vybraných výtvarných technik. Účastníci si zkusí kresbu v plenéru v parku a následně si zvolí druhé médium, do kterého daný motiv převedou. Pochopí tak principy intermediální tvorby a odnesou si domů svá díla.