asociace užité grafiky a grafického designu

Autograf Paříž

Workshop Karla Míška na téma „Migrace“ konaný v Paříži ve dnech 14.–18. 2. 2011