asociace užité grafiky a grafického designu

Michal Kukačka a Martina Calajová: Move Gallery „Když pánbů dá“

Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy v galerii Altánu Klamovka v Praze:
Altán Klamovka Gallery in Prague cordially invites you:

Move Gallery – Když pánbů dá
Michal Kukačka a Martina Calajová


Kurátorka/Curator: Michal Kukačka a Martina Calajová, Lenka Sýkorová

Mobilní galerie, jež je v rámci projektu Galerijní víkend Praha v říjnu umístěna do svahu parku Klamovka v blízkosti galerie Altánu Klamovka.
Mobile gallery which is included in the project of Gallery Weekend Prague in October and is located in Park Klamovka near the Altan Klamovka Gallery.

vernisáž se uskuteční 15. 10. 2011 v 16:00
The opening will take place at Altán Klamovka Gallery on Tuesday, October 15, 2011, from 6 pm.
výstava potrvá do 16. 10. 2011, otevřeno 14:00-18:00
The exhibition will run until October 16, 2011, opening hours: Saturday and Sunday from 2 to 6 pm.
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 10, 9, 6 a 16.
You will find our Gallery in park Klamovka, near the tram station (No. 6, 9, 10 & 16).

 

 

výstava je zařazena do projektů: Action Galleries http://actiongalleries.info/
a Galerijní víkend http://galerijnivikend.cz/

Výstava Move Gallery s názvem "když pabů dá" je začleněna ve dnech 15-16. října 2011 za Altán Klamovka do akce Galerijní víkend. Instalace galerie bude umístěna v blízkém okolí altánu v parku Klamovka. Projekt Move Gallery vznikl na akademické půdě ateliéru Grafického designu 1 na Katedře vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Iniciátoři tohoto experimentu studenti Michal Kukačka a Martina Calajová se takto aktivně zapojili do sítě nezávislých galerií u nás. Současně rozšiřují svůj tvůrčí potenciál v oblasti vizuální komunikace o zkušenosti s experimentem na poli galerijního provozu, a to v netradičním prostředí, na které se svým kurátorským záměrem chtějí soustředit, a to jsou menší obce v České republice, kde není tolik příležitostí pro současné umění. Ke vzniku galerie se váže místy až komická historka, jež souvisí s jejím získáním. Move Gallery je netypický skládající se kontejner. Mladí grafičtí designéři se na začátku do projektu vložili s takovou angažovaností, že přesvědčili výrobce kontejnerů běžně určených pro transport zboží, aby jim jeden kontejner, nejen daroval za účelem pořádání výstavních akcí, ale aby jim jej upravili na míru, která lépe odpovídá galerijnímu provozu. V reálu se jedná o zvýšení stropu. Rozměry kontejneru jsou 4 metry na délku a 2,5 na šířku. Celkem tedy kolem 10m2, což je v současnosti, kdy se galerie ukrývají v různých vitrínkách, urnách či nástěnkách, až nadstandardní prostor, který má své výhody v mobilnosti a skladnosti. Move Gallery byla poprvé představena jako součást bakalářských zkoušek na FUDu v letním semestru 2011. S Move Gallery se otevírá nová možnost propojení současného umění s širokou veřejností regionů.

Lenka Sýkorová

Move Gallery je mobilním galerijním prostorem, který díky své formě putujícího „kontejneru“ umožňuje snadno a atraktivně komunikovat s širokou veřejností, a to i v galeriemi často opomíjeném kontextu malých obcí a regionu. Move Gallery má za cíl představovat výtvarné projekty a vize s hlubším kulturně-sociálním dopadem (zejména projekty vznikající na pudě Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem).

Instalace Když pábů dá představí veřejnosti komplexní teoretické i vizuální pojetí projektu Move Gallery. Formou nadsázky konfrontuje návštěvníka s prostředím menších obcí, pro které je galerie především určena. Sama galerie se tak stane výstavním exponátem, čímž dojde jistému zrcadlení jejího kurátorského konceptu – zatímco Move Gallery jako galerie přibližuje umění obyvatelům menších obcí, Move Gallery jako exponát přiblíží svět obyvatel menších obcí rezidentům metropole Prahy.

Michal Kukačka a Martina Calajová