asociace užité grafiky a grafického designu

MIGRATION TO EUROPE - Can it work for development?

DOX Centrum současného umění, Praha
http://www.dox.cz/cs/exhibition?63/about

20. 5 – 27. 6. 2011

Výstava představí výběr z plakátů, které vytvořili studenti vysokých výtvarných škol, v rámci soutěže Migrace do Evropy: může přispět k rozvoji?

Soutěž vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy v roce 2010 a zúčastnilo se jí 218 studentů z Bulharska, Černé Hory, České republiky, Itálie, Francie, Makedonie, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska a Velké Británie.

Autorkou projektu je Jiřina Dienstbierová.
Na grafickou úroveň projektu dohlížel Karel Míšek.

Studenti se pokouší vyjádřit svůj názor na téma migrace a srozumitelně jej prezentovat pomocí grafické zkratky nezávislé na jazyku autora. Zaznamenávají situace a dobu, ve které plakáty vznikly, s humorem, nadsázkou a vtipem polemizují s vážnými tématy. Otevírají tak diskusi k tématům, která doposud byla pro mnohé tabu. Ukazuje se, že toto aktuální s citlivá problematika prostupuje s podobnou naléhavostí různými kulturami a společenstvími.

Vítězné návrhy:

1. místo: Alice Briot, Autograf Formations Paris, Francie
2. místo: Monika Košťálová, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
3. místo: Martin Málek, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
4. místo: Jana Súkeníková, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Česká republika
5. místo: Aude Faure, ESAG Penninghen Paris, Francie

 


Projekt zorganizovala Rada pro mezinárodní vztahy v rámci širšího mezinárodního projektu Decent Work for All! Making Migration Work for Development, s podporou mezinárodní nevládní organizace SOLIDAR a České rozvojové agentury.

Rada pro mezinárodní vztahy tak navázala na předchozí úspěšné studentské výtvarné projekty Evropská identita, Balkans Perception of European Identity a Evropa bez bariér, v jejichž rámci proběhlo kolem 50 výstav po celé Evropě. Také tato výstava bude putovní. Příští vernisáž bude v budově Evropské komise v Bruselu.

Soutěž se uskutečnila pod záštitou Štefana Füleho, komisaře Evropské komise pro rozšíření a politiku sousedství EU.

Generálním sponzorem projektu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s.