asociace užité grafiky a grafického designu

Výstava grafických děl Isztvána Orosze

ISTVÁN OROSZ

v rámci cyklu pořadů „LIS(Z)TENING TO HUNGARY“
Sklepní galerie Maďarského institutu

vernisáž v úterý 27. 09. 2011 18,00
Výstavu uvede Karel Míšek.

výstava potrvá do 1. 11. 2011,
otevřeno po-čt 10-18, pá 10-14h
Rytířská 25-27, Praha 1

pozvánka

http://www.magyarintezet.hu

http://www.utisz.net/

ohlasy:

Česká televize 2 - Kultura s dvojkou, 3. 10. 2011
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318911545-kultura-s-dvojkou/211542156000151/video/

ČT24

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/138002-ne-viditelny-liszt-utocnika-na-oko/

István Orosz (1951, Kecskemét) je vysoce uznávaný multimediální umělec, grafik a režisér animovaných filmů. Je nositelem Kossuthovi ceny. Vystudoval grafiku na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Budapešti. Svá díla úspěšně vystavuje po celém světě (Řecko, Turecko, Skandinávie, Holandsko, Dánsko, USA, Austrálie, ČR atd.). Je autorem několika kultovních animovaných filmů a mnoha plakátů. V každém žánru pracuje s pečlivostí středověkého miniátora. S použitím moderních prostředků převádí prastaré motivy umění a filozofie do dnešní podoby v originálním avantgardním pojetí. Kromě grafiky se věnuje i literatuře, vydal dvě sbírky básní a jednu sbírku povídek.

úvodní slovo

István Orosz

Když jsem se dozvěděl, že v Maďarském institutu v Praze připravují výstavu Istvána Orosze, vedle osobní radosti jsem ocenil skutečnost, že má naše veřejnost příležitost hlouběji se seznámit s jeho tvorbou.

Autorovo dílo znám především z mezinárodních přehlídek plakátů. Tyto výstavy a přehlídky nám umožnily osobně se seznámit a také porozumět procesu, který se týká oblasti vizuálního jazyka a těch vztahů, které navazují na kořeny evropské a národních identit.

István Orosz je uznávaný umělec, jehož tvorba obsahuje vedle prezentované grafiky široké spektrum jeho tvůrčích zájmů. Vedle již zmiňovaného plakátu a grafiky se věnuje také animované tvorbě. Je nositelem Kossuthovy ceny, která je v Maďarsku prestižním oceněním za tvůrčí přínos.

Veškerou autorovou tvorbou prostupuje jeho výrazný rukopis. Umělec jím navazuje na znalost dokonalého řemesla, které je spojeno s mistry 16.-17. století. Svou kresebností a smyslem pro detail udržuje  těmito mistry nastavenou laťku kvality. Toto je možno vnímat jako pevný pilíř vedle obsahového zkoumání témat, která rozvíjí v kompozičních a prostorových pohledech, které v úzké vazbě na imaginaci dávají vyznít inovativnímu pohledu, jenž je součástí hledání spjatého s jedenadvacátým stoletím. Autorova tvorba je svojí naléhavostí odrazem současnosti ve vyjádření silné osobní identity.

Jeho grafiky jsou součástí širokého spektra pohledů a zkoumání. Mají v sobě silný náboj invence a jsou plné úchvatné mystiky, jež je vzhledem k autorově řemeslnému mistrovství prezentována v dokonalém výrazu.

Současný celosvětový vývoj je výrazně ovlivněn širokým tokem informací, ale i nárůstem možností, které přinášejí nové technologie. S těmito trendy jsme všichni denně konfrontováni. Naši civilizaci výrazně ovlivňuje síla globalizace. Tento nemilosrdný tlak, podporovaný komerčními aktivitami, vytváří na jedné straně velikou uniformitu, na druhé straně u skutečných osobností opačné reakce, protitlak ústící v silné osobní výpovědi, jež se stávají součástmi národní i světové kultury. Spoluvytvářejí myšlenkovou a tvůrčí kontinuitu, která je základem národních identit a na niž mohou navazovat další generace.

Tvorbu Istvána Orosze lze zařadit do toho proudu tvorby, který obvykle nazýváme „trvalé kulturní hodnoty“.

V České republice má grafika dlouholetou tradici, o čemž svědčí například každoroční přehlídka Grafika roku pořádaná občanským sdružením Inter Kontakt Grafik v Praze. Cena Vladimíra Boudníka, u příležitosti této přehlídky udílená, má za cíl vyhledávat a prezentovat nové talenty. Proto je velkým přínosem tato výstava, která rozšíří naše poznání o tvorbu Istvána Orosze jako zástupce grafiky maďarské. Českému divákovi bude jistě blízká autorova hluboká pokora k tradici, poctivému řemeslu a osobnímu autorskému přínosu.

Proto si dovolím popřát Istvánu Oroszovi za sebe, své kolegy i návštěvníky této výstavy, aby to, co nás všechny spojuje, tj. hluboké zaujetí tvorbou a respekt k tvůrčí osobnosti, ale i vzájemné poznávání našich kultur nás všechny neustále obohacovalo.

Karel Míšek

27. 9. 2011

István Orosz