asociace užité grafiky a grafického designu

23. Mezinárodní bienále plakátu ve Varšavě

23. ročník slavné mezinárodní přehlídky plakátové tvorby bude zahájen 2. června 2012. Dovolte, abychom Vás jménem organizátorů pozvali.

Další informace naleznete na stránkách Muzea plakátu.