asociace užité grafiky a grafického designu

8. mezinárodní Trienále plakátu Trnava 2012

9. 11. 2012 – 3. 2. 2013

Již 21 roků (od r. 1991) je v Trnavě na Slovensku organizováno rozsahem i svým významem mimořádné mezinárodní výtvarné podujetí, orientované na současnou světovou plakátovou tvorbu – Trienále plakátu Trnava (TPT). Jeho osmá edice byla zahájena 9. 11. v Galerii J. Koniarka v Trnavě a po té byly zveřejněny jména oceněných autorů a uděleny ceny Trienále v trnavském Divadle Jana Palárika. Trienále se koná pod záštitou Mezinárodní rady komunikač-ního designu – ICOGRADA a župana Trnavského kraje Ing. T. Mikuše. Tradičně se orgizátorům daří zabezpečit na Trienále silnou a reprezentativní mezinárodní porotu ve které letos byli Pekka Loiri (Finsko) – předseda, Francois Caspar (Francie), Jan Rajlich jr. (Česká republika), Zdzislaw Schubert (Polsko), Stanislav Stankoci (Slovensko), viceprezident ICOGRADA Gaby de Abreu (Jihoafrická republika) a speciální porotce pro tvorbu autorů V4 István Orosz (Maďarsko). Proslulý finský grafik a předseda letošní poroty Pekka Loiri hodnotil kvalitu TPT 2012 velmi pozitivně a označil Trienále za jednu z největších akcí současného plakátu na světě. Porota zasedala 3.–7. 9. a měla opravdu z čeho vybírat. Do soutěže Trienále se zaregistrovalo 880 umělců, z kterých do finále porota vybrala 237 autorů ze 30 zemí a k vystavení určila 445 plakátů. Ceny udělila ve třech kategoriích: A – profesionální umělci, B – studenti uměleckých škol od 18 let, C – studenti uměleckých škol od 14 do 18 let zastoupeni pedagogem. Specifikem trnavského Trienále je, že autoři můžou vystavit kolekci až pěti děl, čímž vzniká objektivnější obraz o tvorbě umělce. Při své práci porotci tuto skutečnost hodně oceňovali, rovněž si pochvalovali elektronický systém výběru plakátu v první fázi hodnocení, který připravil kurátor TPT Robert Paršo.

V hlavní A – kategorii profesionálů porota ocenila tvorbu mezinárodně renomovaných tvůrců a jejich nejnovější plakátovou tvorbu. 1. cenu získal Dušan Junek (Slovensko) za plakát „Henri de Toulouse-Lautrec 1901–2011“ s přihlédnutím na mimořádnou kvalitu celé vystavené kolekce. Autor v oceněném plakátě vyjádřil minimálními výtvarnými prostředky a čistou typografií Lautrecův osud umělce, člověka a tvůrce plakátů. Porota ocenila sílu vizuálního účinku plakátu, který umělec dosahuje výřečnou elegancí grafiky a originálně funkční typografií dotvářející ideu díla. 2. cena byla udělena Karlu Míškovi (Česká republika) za plakát „Veselá vdova“ pro Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem. Dvoubarevný plakát na bílém pozadí papíru upoutá dynamičností kompozice – grafického motivu v kombinaci s písmem, jenž charakterizuje tvorbu známého autora. 3. cena byla porotou udělena Lexu Drewinskému (Německo) za plakát „Untitled (%)“. Černobílý plakát se řadí k autorově dlouhé sérii společensky kritických děl, kterými se stal světově proslulým. V této kategorii bylo uděleno také šest čestných uznání, které získali umělci z Japonska, Iránu, Polska, Číny, Slovenska a Slovinska. Český člen mezinárodní poroty TPT Jan Rajlich jr. byl členem porot mnohých mezinárodních bienále plakátu (Mexiko, Mokva, Teherán, Tchaj-pej, Záhřeb, Řešov atd.) a tudíž se nevyhnul porovnání. Podle jeho slov na výstavě Trienále Trnava najdou diváci mnoho vynikajících plakátů, které v uplynulých 3 letech získaly významné ceny na světových přehlídkách. Kdyby bylo jen na něm, nechal by ve výběru výstavy ještě o 100 až 200 plakátů více! Legendární historik, teoretik a kurátor plakátů Zdzislaw Schubert – Polák v porotě TPT – uvedl, že v Trnavě je tradičně veliká účast polských afišistů. V tomto ročníku chybějí některá známá jména, za to jsou Poláci zastoupeni celou řadou mladých autorů, jenž získaly ceny nebo čestná uznání. V kategorii B – studentů, získala 2. cenu právě nadějná Katarzyna Zapart (Polsko) za divadelní plakát Ubu krol. 1. cenu v této kategorii získal Kang-Jin (Korea) za ideový plakát „Tibet-China“ a 3. cena byla udělena mladé české grafičce Veronice Kořínkové za plakátpro brněnské HaDivadlo „Modelka XXL“. Při letošní menší účasti českých autorů jsou dvě udělené ceny úspěchem, je ovšem škoda zejména účasti nejmladších talentů, kterými česká výtvarná scéna bezpochyb disponuje. Šance na úspěch by se výrazně zvětšily... Mimo statutem určené kategorie byla v Trnavě udělena Grand Prix – mimořádná cena Josefa Dóku ml., pojmenovaná na počest jednoho ze zakladatelů Trienále, který před rokem zemřel. Získal ji přední finský grafik a afišista Kari Piippo za ideový plakát „Where is my vote, Russia?“. Specifikem TPT je udělení ceny Master´s Eye Award pro mezinárodně uznávanou osobnost grafického designu. Získal ji a osobně převzal Fons Hickmannn z Berlína. ICOGRADA tradičně Trienále nejen zaštiťuje, ale uděluje na něm i svoji cenu – získal ji Piotr Kossakowski (Polsko), který si odnesl také Cenu primátora města Trnavy. Polskou „žatvu“ cen dovršil Roman Kalarus ziskem Ceny V4. Trienále plakátu Trnava je nejen významnou soutěžní akcí, ale také širokým uměleckým festivalem s celou řadou výstav, workshopu, prezentací a setkání v Trnavě a Bratislavě. Zdařilý letošní ročník Trienále bude trvale připomínat rovněž kvalitní katalog s informacemi, reprodukcemi vystavených plakátů a celostránkovými vyobrazeními všech oceněných děl. Mezinárodní Trienále plakátu Trnava 2012 a jeho průvodní akce můžete navštívit do 3. února 2013.

- ITT -

http://tpt.sk

 

Reprodukce oceněných prací:

1. Kari PIIPPO (Finsko) - Grand Prix TPT

2. Dušan JUNEK (Slovensko) - 1. cena - kategorie profesionáli

3. Karel MÍŠEK (Česká republika) - 2. cena - kategorie profesionáli

4. Lex DREWINSKI (Německo) - 3. cena - kategorie profesionáli

 

5. Xin Wu (Čína) - čestné uznání - kategorie profesionáli

6. Kazuhiro Kikuchi (Japonsko) - čestné uznání - kategorie profesionáli

7. Mahdian Mehdi (Irán) - čestné uznání - kategorie profesionáli

8. Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach (Polsko) - čestné uznání - kategorie profesionáli

9. Peter Chmel (Slovensko) - čestné uznání - kategorie profesionáli

10. Radovan Jenko (Slovinsko) - čestné uznání - kategorie profesionáli

11. Jin Kang (Korea) - 1. cena - kategorie studenti uměleckých škol

12. Katarzyna Zapart (Polsko) - 2. cena - kategorie studenti uměleckých škol

13. Veronika Kořínková (Česká republika) - 3. cena - kategorie studenti vysokých škol

 

Ceny mimo kategorie:

14. Piotr Kossakowski (Polsko) - Cena ICOGRADA, Cena primátora města Trnava

15. Roman Kalarus (Polsko) - Cena V4

16. Megi Zumstein (Švýcarsko) - Cena Slovenského centra designu