asociace užité grafiky a grafického designu

Mystery | mezinárodní výstava současného plakátu

25. 9. – 14. 10. 2012 Galerie Altán Klamovka

4. 10. – 26. 10. 2012 Maďarský institut Praha

Pozvánka Mystery ke stažení.

Tisková zpráva | press release.

Asociace užité grafiky a grafického designu ve spolupráci s Maďarským institutem v Praze, Galerií Altán Klamovka, Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českým centrem v Praze zahájila mezinárodní výstavu Mystery. 

Mystery představuje soubor plakátů studentů vysokých škol z České republiky, Polska, Slovenska, Maďarska a Finska. Více než čtyři desítky inspirativních grafických děl chce ukázat jedinečné názory mladých autorů na tematiku tajemna a možné cesty, jak může medium plakátu vypadat. Výstava paralelně probíhá v Galerii Altán Klamovka a v Maďarském institutu v Praze, kde se představuje stěžejní část expozice.
V rámci výstavy se uskuteční také edukativní doprovodný program, více informací naleznete níže.

Seznam participujících fakult:
Fakulta Umění a designu UJEP Ústí nad Labem, Česká Republika
Fakulta výtvarných umění VUT Brno, Česká Republika
Akademie umění a designu, Bratislava, Slovensko
Akademie výtvarného umění, Krakov, Polsko
Institut užitého umění, Univerzita západního Maďarska, Maďarsko
Fakulta Umění a designu, Univerzita Lapland, Finsko

Výstavu zaštítili Karel Míšek (CZ), Pekka Loiri (FIN)a István Orosz (HU).

Kalendář výstavy Mystery a partnerských akcí
25. 9. 18.00 vernisáž výstavy Mystery, Galerie Altán Klamovka Praha
3. 10. 18.00 vernisáž výstavy Ad Hoc, Umění finského plakátu, České Centrum Praha
3. 10. 19.00 vernisáž výstavy Mystery, Maďarský institut Praha
5. 10. 19.00 Opening party Inkubátoru Předlice & TOP vol. 2 Ústí nad Labem

8. 10. 19.00 vernisáž výstavy Osobní krajina, Move Gallery, Roudnice nad Labem
15. 10. 10.00–17.30 Kreativní hry s Lucií Haškovcovou, České Centrum Praha


24. 10. 15.00–17.30 prezentace Katedry Vizuální komunikace FUD UJEP, Maďarský institut Praha

Fotografie z vernisáže
Autorka: Lenka Sýkorová.

Video: multimediální instalace na výstavy Mystery
Autor: Adam Chmiel, ateliér Interaktivní média, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n. L.

Ohlasy v médiích
Telefonická reportáž na výstavu Mystery v Altánu Klamovka v Praze s Lenkou Sýkorovou, TV Metropol, pořad City Koktejl, díl 361, od 3:40 min.
Rozhovor s Karlem Míškem, TV Metropol, pořad City Koktejl, díl 366, 2. 10. 2012, od 40 min.

Recenze Romany Veselé
V Maďarském institutu v Praze a v galerii Altán Klamovka právě probíhá mezinárodní výstava současného studentského plakátu „Mystery“ pořádaná Asociací užité grafiky.
Vystavené plakáty vznikly na workshopech Karla Míška se zadaným tématem mysterióznosti na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Fakultě výtvarného umění VUT v Brně a pod vedením Pekka Loirriho na Fakultě umění a designu Univerzity v Lapland ve Finsku. Ostatní zahraniční školy, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě, Akademie výtvarného umění v Krakově a Institut užitého umění Univerzity západního Maďarska v Sopronu, pak vybíraly plakáty z dříve vzniklých studentských prací. Výstavu tvoří necelá polovina studentských plakátů zapojených do programu. V Altánu Klamovka je představen samostatný kurátorský výběr Lenky Sýkorové, v Maďarském institutu se pod kurátorským dohledem Dany Zikmundové prezentuje stěžejní část výstavy se čtyřmi desítkami plakátů.
Forma výtvarného plakátu byla organizátory vybrána pro svou schopnost klást otázky. Na první pohled mystické téma však organizátoři vnímají spíše v rovině překračování logického uvažování, které určuje směřování člověka, proto nemůžeme v prostorách výstavy očekávat tajemnou atmosféru, ale spíše pro studenty typickou hru s nemateriálnem, která má někdy až ironický, ale rozhodně ne povrchní humor.
Onu tajuplnou atmosféru navozovala pouze multimediální interaktivní instalace Adama Chmiela. Ve sklepních výstavních prostorech Maďarského institutu si autor pohrával s atmosférou pomocí psychologie světla – blikajících žárovek. Díky nečekaně měnícímu se osvětlení působí výstava v těchto prostorech velmi dynamicky.
Součástí projektu je také prezentace finského plakátu Ad Hoc! v Českém centru Praha.  Kurátor výstavy je Pekka Loirri a kromě své tvorby představuje dalších 15 finských autorů, například Karri Pippo. Kurátor na výstavě zachycuje pro Skandinávii typickou střídmou estetiku je v kontrastu s čistou zářivou barevností, která je do jisté míry ovlivněna architekturou Alvara Aalta.
V dnešní době už asi nemá smysl vyjadřovat se k významu propojování vysokého školství, jak na mezinárodní tak na národní úrovni. Stejně tak si každý organizátor uvědomuje, že propojení formou výstav je v dnešní době nedostačující. Proto je k projektu Mystery připojen doprovodný program, ve kterém za zmínku rozhodně stojí Týden grafického design TOP na půdě Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, jehož cílem je právě zlepšení spolupráce studentů českých a zahraničních škol s programem grafického designu.
Romana Veselá

Prezentace katedry Katedry vizuální komunikace FUD UJEP v Maďarském institutu