asociace užité grafiky a grafického designu

2013

Karel Míšek oceněn Cenou Ladislava Sutnara

Karel Míšek oceněn Cenou Ladislava Sutnara

Prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D. byl oceněn 12. 11. 2013 Cenou Ladislava Sutnara 2013 za celoživotní přínos na poli grafického designu, vybudování ateliéru grafického designu na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a mnohaleté pedagogické působení.

TypeTalks 3

Symposium TypeTalks se svým třetím ročníkem vrací zpět domů, do Brna! Můžete očekávat skvělou atmosféru, malou akci, mnoho přátelských kolegů a skvělé přednášející, kteří mají co říct. Celodenní sérii klasických přednášek bude předcházet ultrademokratický večer extrakrátkých prezentací (viz TypeShorts™) a workshop zaměřený na informační design. Konference je mezinárodní a většina přednášejících bude mluvit anglicky.

TypeTalks 3

GD 1 — klauzury za letní semestr 2013

Asociace užité grafiky a grafického designu s potěšením přináší přehlídku klauzurních prací ateliéru Grafický design 1 Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, jejichž ústředním tématem je písmo.

Mezinárodní divadelní plakát

Srdečně vás zveme na výstavu divadelního plakátu do Severočeského divadla opery a baletu a do Inkubátoru Předlice v Ústí nad Labem.

Autorské právo a jiné nebohémské strasti v umění užitém i volném

15. 5. 2013 / Asociace užitého umění a designu ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP a Design Cabinetem CZ si vás dovoluje pozvat na přednáškové odpoledne věnovanané problematice autorského práva a podnikání v užitém i volném umění.

Autorské právo a jiné nebohémské strasti v umění užitém i volném

Mystery v Ústí nad Labem

Mezinárodní výstava studentského plakátu Mystery zahájila 8. března 2013 ve druhém patře Severočeského divadla opery a baletu u příležitosti premiéry baletu Labutí jezero a v Inkubátoru Předlice v Ústí nad Labem.

Grafika roku 2012

Přijměte prosím pozvání na výstavu 19. ročníku celostátní soutěže Grafika roku 2012 a 18. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka.