asociace užité grafiky a grafického designu

Autorské právo a jiné nebohémské strasti v umění užitém i volném

15. 5. 2013 / Asociace užitého umění a designu ve spolupráci s Fakultou umění a designu UJEP a Design Cabinetem CZ si vás dovoluje pozvat na přednáškové odpoledne věnovanané problematice autorského práva a podnikání v užitém i volném umění.

Autorské právo a jiné nebohémské strasti v umění užitém i volném

Přednášející prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D., Mgr. Tereza Pokorná a MgA. Jiří Toman se budou mimojiné věnovat rozdílům mezi autorskou činností a živností, otázce, jak určovat výši honoráře, autorskoprávní ochraně, podníkání v umění či problematice licencí a licenčních smluv.

Přednáška se bude konat ve středu 15. května od 15 hodin v aule FUD UJEP (Pasteurova 9, Ústí nad Labem).

Plakát: Autorské právo a jiné nebohémské strasti v umění užitém i volném

Plakát ke stažení