asociace užité grafiky a grafického designu

Karel Míšek oceněn Cenou Ladislava Sutnara

Karel Míšek oceněn Cenou Ladislava Sutnara

Prof. akad. mal. Karel Míšek, Ph.D. byl oceněn 12. 11. 2013 Cenou Ladislava Sutnara 2013 za celoživotní přínos na poli grafického designu, vybudování ateliéru grafického designu na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a mnohaleté pedagogické působení.