asociace užité grafiky a grafického designu

Mystery v Ústí nad Labem

Mezinárodní výstava studentského plakátu Mystery zahájila 8. března 2013 ve druhém patře Severočeského divadla opery a baletu u příležitosti premiéry baletu Labutí jezero a v Inkubátoru Předlice v Ústí nad Labem.

Výstavní projekt ve městě Ústí nad Labem volně navazuje na stejnojmennou přehlídku prezentovanou v říjnu 2012 v Maďarském institutu a Galerii Altán Klamovka v Praze.

Mezinárodní projekt Mystery představuje odlišné přístupy ke grafickému designu. Prezentovaná grafická díla reflektují jedinečné názory mladých designérů na téma, které je otevřené a nabízí tak široký prostor k subjektivnímu vyjádření. Autoři plakátů vycházeli z běžně známé reality (politika, porod, film atd.), výsledkem jsou však mysteriózní díla, která provokují diváka k navázání vizuální komunikace a k rozvíjení zobrazené myšlenky.

Výstavní projekt ve městě Ústí nad Labem volně navazuje na stejnojmennou přehlídku prezentovanou v říjnu 2012 v Maďarském institutu a Galerii Altán Klamovka v Praze.

Plakáty představené v Severočeském divadle opery a baletu mají kromě sjednocujícího charakteru všech děl projektu Mystery, jakým je překračování logiky, nalézání přesahů a tendování k ironii, také užší vztah k divadlu. Propojují různá kulturní odvětví a hledají společné cesty v komunikaci.

Druhá část projektu Mystery je prezentována v multifunkčním prostoru Inkubátor Předlice. Představením výsledků z workshopů, tvorby na zahraničních fakultách v prostředí ateliérů grafických designérů dochází k inspiraci, revizi jejich názorů. Návštěvníci budou konfrontováni s vizuálními lahůdkami.

Participující fakulty:

  • Fakulta Umění a designu UJEP Ústí nad Labem, Česká Republika
  • Fakulta výtvarných umění VUT Brno, Česká Republika
  • Akademie umění a designu, Bratislava, Slovensko
  • Akademie výtvarného umění, Krakov, Polsko
  • Institut užitého umění, Univerzita západního Maďarska, Maďarsko
  • Fakulta Umění a designu, Univerzita Lapland, Finsko

Výstavu zaštítili Karel Míšek (CZ), Pekka Loiri (FIN) a István Orosz (HU).

Výstava potrvá do 5. dubna 2013.

Pozvánka ke stažení.