asociace užité grafiky a grafického designu

TypeTalks 3

Symposium TypeTalks se svým třetím ročníkem vrací zpět domů, do Brna! Můžete očekávat skvělou atmosféru, malou akci, mnoho přátelských kolegů a skvělé přednášející, kteří mají co říct. Celodenní sérii klasických přednášek bude předcházet ultrademokratický večer extrakrátkých prezentací (viz TypeShorts™) a workshop zaměřený na informační design. Konference je mezinárodní a většina přednášejících bude mluvit anglicky.

TypeTalks 3

TypeTalks nejsou konferencí jen pro písmaře a typografy, hovoří o písmu z pohledu různých oborů, a tak si na své příjdou, jak grafičtí a weboví designeři, tak historici umění či programátoři.

Workshop o informačním designu

středa–pátek, 4.–6. září 2013

Sympozium bude předcházet třídenní workshop zaměřený na informační design. Povede ho vynikající finský designér Jasso Lamberg. Máte-li o workshop zájem, s registrací neváhejte, zbýva už jen posledních pár míst!

Více informací o workshopu najdete na: http://typetalks.org/Symposium2013/Workshop.html.

Infodesign Workshop

Program symposia

1. den - TypeShorts™

pátek, 6. září, Kabaret Špaček

TypeShorts™ jsou večerem plným krátkých písmařských a designerských prezentací, které se konají v uvolněné atmosféře kavárny/hospody Kabaret Špaček.

Infodesign Workshop

2. den - Hlavní přednášky

sobota, 7. září, Uměleckoprůmyslové muzeum

  • Ben Mitchell (GB) / Experiments with Revivalism
  • Sonia de Puineuf (FR/SK) / Zdeněk Rossmann and the graphic design networking
  • Goran Patlejch (RS/CZ) / Dark Side of Lettering in Public Space
  • Jasso Lamberg (FI/DE/GB) / Exploring newspaper genres
  • Laura Meseguer (ES) / Letters at work
  • Claus Eggers Sørensen (DK/NL) / Post-paper
  • Radoslav Večerka (CZ) / On origins and graphic appearance of the Glagolitic alphabet (lecture only in Czech)
  • Erik van Blokland (NL) / Optics and code

 

Ben Mitchell (GB) pohovoří o svojí práci na digitalizaci pozapomenutého písma, jehož název nám prozatím nechce prozradit.

Historička umění Sonia de Puineuf (FR/SK) přednese studii o Zdeňku Rossmannovi, významném a nedoceněném zástupci československého modernismu.

Goran Patlejch je Srb žijící v Praze. Posledních pět let jako jeden z mála zachycuje to, co mnozí z nás míjí bez povšimnutí – zašlou slávu nápisů ve veřejném prostoru.

Písmař Claus Eggers Sørensen (DK/NL) je jak absolventem Rietveldu, tak Univerzity v Readingu. Zaměřuje se na proměnu tradiční typografie při použití na obrazovkách počítačů, tabletů či elektronických čteček a na omezení těchto nových médií.

Prof. Radoslav Večerka (CZ) se zabývá především staroslověnštinou, slovanskou srovnávací jazykovědou a dějinami slavistiky a pro nás přednese referát o původu a grafickém charakteru hlaholice.

Známá španělská písmařka a grafická designérka Laura Meseguer (ES) bude mluvit nejen o vlastních projektech, ale především o spolupráci se svými kolegy a o workshopech, které organizuje.

Jasso Lamberg (FI/DE/GB) je informační grafik s bohatou zkušeností z novinového prostředí, který dokončuje PhD studia na Univerzitě v Readingu. Promluví o tom, jaká typografie vytváří bulvár a jaká seriozní deník a co přesně odlišuje různé novinové žánry.

Holandský typograf a designér Erik van Blokland vyučuje na Královské akademii v Haagu a je polovinou dua LetTeRror, které proslulo svými koncepčními experimenty s písmem a generovanou typografií. Bude mluvit o optických omezeních a programování v typografickém designu.

Infodesign Workshop

Více informací na webových stránkách sympozia: http://typetalks.org.

Letošní sympozium pořádá Rosetta Type Foundry (http://rosettatype.com/) ve spolupráci s Annou Giedryś a Uměleckoprůmyslovým muzeem v Brně (http://moravska-galerie.cz/moravska-galerie/navsteva-mg/budovy-mg/umeleckoprumyslove-muzeum.aspx).