asociace užité grafiky a grafického designu

Výstava filmových plakátů

AUG a ateliér Grafický design 1 Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na výstavu filmových plakátů v galerii Pentagon v polské Radomi.