asociace užité grafiky a grafického designu

2015

Zimní sklizeň 2015

Zimní klauzury na Katedře Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí n/L

 

Ateliér Grafický design 1 (vedoucí prof. ak. mal. Karel Míšek, asistent MgA. Jan Hora) – zadání Hraničář a autorský plakát na téma Happy European.

 

Radka Bartošová –autorská kniha Pohádka na téma Hraničář.

 

 

Ateliér Vizuální design (vedoucí doc. ak. mal. Pavel Beneš, asistentka MgA. Michaela Labudová) – zadání NOHA – návrh designu pro protézu Lou Fanánka Hagena, který byl členem komise.

 

Markéta Matějková – Pivonoha, která je v současné době realizována a bude mít premiéru na prvním koncertě Tří sester v rámci letošního turné k 30. výročí založení skupiny, s koncem května 2015.

 

 

Ateliér Grafický design 2 – (doc.  ak. mal. Michal Slejška, MgA. Pavel Frič) - zadání studentský časopis FUD.

 

Vpravo Martin Dedek, Adéla Bierbaimer, Magda Gurská, Anežka Minaříková – časopis Pískoviště. Časopis, který tvoří jeho čtenáři na netu.

Uprostřed Kateřina Hačková, Barbora Sléhová, Lucie Voříšková - časopis FWD.
Vpravo Barbora Tögelová, Anna Macková, Veronika Homolová, Barbora Müllerová – časopis FŮD.