asociace užité grafiky a grafického designu

Zimní sklizeň 2015

Zimní klauzury na Katedře Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí n/L

 

Ateliér Grafický design 1 (vedoucí prof. ak. mal. Karel Míšek, asistent MgA. Jan Hora) – zadání Hraničář a autorský plakát na téma Happy European.

 

Radka Bartošová –autorská kniha Pohádka na téma Hraničář.

 

 

Ateliér Vizuální design (vedoucí doc. ak. mal. Pavel Beneš, asistentka MgA. Michaela Labudová) – zadání NOHA – návrh designu pro protézu Lou Fanánka Hagena, který byl členem komise.

 

Markéta Matějková – Pivonoha, která je v současné době realizována a bude mít premiéru na prvním koncertě Tří sester v rámci letošního turné k 30. výročí založení skupiny, s koncem května 2015.

 

 

Ateliér Grafický design 2 – (doc.  ak. mal. Michal Slejška, MgA. Pavel Frič) - zadání studentský časopis FUD.

 

Vpravo Martin Dedek, Adéla Bierbaimer, Magda Gurská, Anežka Minaříková – časopis Pískoviště. Časopis, který tvoří jeho čtenáři na netu.

Uprostřed Kateřina Hačková, Barbora Sléhová, Lucie Voříšková - časopis FWD.
Vpravo Barbora Tögelová, Anna Macková, Veronika Homolová, Barbora Müllerová – časopis FŮD.

 

 

Ateliér grafický design 1
Posluchači druhého a třetího ročníku bakalářského studia vytořili plakát na téma Happy European (Šťastný Evropan). Výsledné autorské plakáty jsou vyjádřením individuálního pohledu na zadané téma. Mohli je pojmout nejen ve svém základním významu, ale také jako ironii či parafrázi.

Veronika Hanzlíková doplnila svůj plakát o animaci.

Studenti 4. ročníku bakalářského a 1. ročníku magisterského studia měli za úkol reagovat na téma Hraničář. Toto téma je aktuální jak pro kulturní obec v Ústí nad Labem a tak i pro FUD UJEP. Jedná se o zušené a znovuobnovené kino v Ústí nad Labem. Hraničář však nyní není pouhým kinem, ale i multifunkčním prostorem úzce spjatým s Činoherákem Ústí, spolkem, který vznikl na základech kontroverzním způsobem zrušeného Činoherního studia. Studenti se k tématu mohli vyjádřit v širokém spektru názorů a s využitím nejrůznějších prostředků grafického designéra. Záměrně volné zadání a možné následné uplatnění děl v rámci galerijního prostředí vybízelo autory k prozkoumávání hranic mezi uměním volným a užitým, k využívání experimentálních a pro grafický design nepříliš obvyklých postupů.

Filip Kubík – FUD – versum – konceptuální katalog na téma Hraničář.

Ateliér Vizuální design

Studenti všech ročníků měli stejné téma a tím bylo zpracování libovolným způsobem fenoménu protézy nohy Františka Moravce známého jako Lou Fanánka Hagena ze Tří sester. Šlo o řešení vnějšku s tím, že funkce pomůcky musí být zachována.

Tomáš Krcha - otisk Fanánkovi protézy.

Ateliér Grafický design 2

Společné zadání pro studenty v rámci týmové práce bylo vytvořit koncept tištěného časopisu, který naváže na prostředí Fakulty umění a designu (FUD). Časopis má být revizí, dokumentací a ztělesněním toho, co FUD je. Prezentuje identitu fakulty vně školy a zároveň je komunikační platformou pro insidery.

Barbora Tögelová, Anna Macková, Veronika Homolová, Barbora Müllerová – časopis FŮD. Školní časopis by měl být žrádlo.

Martin Dedek, Adéla Bierbaimer, Magda Gurská, Anežka Minaříková – časopis Pískoviště. Časopis, který tvoří jeho čtenáři na netu.