asociace užité grafiky a grafického designu

EUROPE CULTURE v Číně

Plakáty vznikly na workshopech vedených profesorem Karlem Míškem z FUD UJEP v Ústí nad Labem a pedagogy participujících škol z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZU v Plzni a dále ze Slovenska a Polska.

Exhibition in Wenzhou city of China

An opening of the exhibition November 30, 2016