asociace užité grafiky a grafického designu

Pokoje 5

11.- 20. 11. 2016

palác Containall {11.11. ~ 20.11}

{Cihelná 4, Malá Strana}

Site specific přehlídka mladého umění a konfrontace vybraných ateliérů českých vysokých uměleckých škol.

Praha ~ Brno ~ Ostrava ~ Plzeň ~ Liberec ~ Ústí ~ Zlín ~ Štětí

5. ročník --> 10 dní --> 10 univerzit, 2 VOŠ
51 ateliérů --> 1 palác

KATEDRA VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE, FUD UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM

GRAFICKÝ DESIGN 1

GRAFICKÝ DESIGN 2

VIZUÁLNÍ DESIGN