asociace užité grafiky a grafického designu

Studentský design

Na webových stránkách AUG můžete setkat se sekcí „Studenstký design“ seznamující veřejnost s grafickým designem studentů vysokých uměleckých škol.

Prozatím jsou zde prezentovány práce z Katedry vizuální komunikace FUD UJEP v Ústí nad Labem. Do budoucna je v plánu stránky doplňovat i o práce studentů ateliérů ostatních vysokých uměleckých škol. Chcete-li na těchto stránkách prezentovat také práci Vašeho ateliéru, pište na e-mail studentsky.design@aug.cz.