asociace užité grafiky a grafického designu

POSTER LOVE

POSTER LOVE

Výstava plakátů posluchačů
ateliéru Gracký design 1
Fakulty umení a designu
Univerzity J. E. Purkyne v Ústí nad Labem

Výstavu porádá

Fakulta multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíne
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

Vernisáž 8. 2. 2018 od 17.00