asociace užité grafiky a grafického designu

BESIP se vrací ke staré značce, avšak v modernizované podobě

Po necelých dvou letech užívání nového logotypu, který na přelomu let 2010 a 2011 vytvořila společnost Candoo Communication, se oddělení BESIP vrací k původnímu návrhu logotypu Karla Míška z roku 1967.

BESIP se vrací ke staré značce, avšak v modernizované podobě

Redesignovaná podoba logotypů oddělení BESIP a Nadace BESIP. Autor: Karel Míšek, 2012.

Během takřka 45 let používání však značka prošla mnohými deformacemi, danými jak technologickým omezením, tak neznalostí zákonné ochrany autorského díla. I proto se Karel Míšek rozhodl původní návrh, který vytvořil jako tehdy dvaadvacetiletý student Ateliéru plakátu a knižní tvorby u Františka Muziky na VŠUP, mírně modernizovat. Při redesignu bylo nutné vzít v úvahu, že pod značkou BESIP již nevystupuje pouze samotné oddělení Ministerstva dopravy ČR, ale také Nadace BESIP. Pro potřeby oddělení BESIP tak autor ponechává původní červeno-modrou barevnost (byť s mírnou aktualizací konkrétních odstínů), pro logotyp Nadace BESIP je pak užito zeleno-modré barevné kombinace. Modernizovaná podoba se opírá o obsah a image s tím, že u obou logotypů je v rámci koncepce korporátního designu tato skutečnost respektována s maximálním využitím designerských aplikací, včetně např. 3D variant vhodných k animaci apod.

Historie značky je vpravdě úctyhodná a sahá až do počátku roku 1967. Tehdy byl — po úspěchu v celostátní anonymní soutěži na návrh vizuální identity Mezinárodního veletrhu Brno 1966 — Karel Míšek osloven zástupci agentury Rapid a scénáristou panem Brotánkem, aby vytvořil návrh logotypu pro nově založenou společnost BESIP. „Vytvořil jsem tři návrhy. Tyto projekty se opíraly o metaforické vyjádření bezpečnosti silničního provozu kresbou symbolizující komunikaci, křídla a kolo nebo volant. Kruhový symbol má i vedlejší význam — vyjadřuje propojenosti v lidských vztazích a spolupráci,“ vysvětluje Karel Míšek.

BESIP se vrací ke staré značce, avšak v modernizované podobě

Původní logotyp BESIP z roku 1967. Autor: Karel Míšek.

BESIP se vrací ke staré značce, avšak v modernizované podobě

Podoba logotypu BESIP z roku 2011. Autor: Candoo Communication.

Společně se značkou byly vytvořeny i autorské litery, z nichž je vyveden samotný název „BESIP“. Právě u příležitosti redesignu značky přistoupil Karel Míšek i k omlazení typografie — nově navržené písmo svým charakterem volně navazuje na půdovní groteskové litery, avšak svým tvaroslovím je kresebně přizpůsobeno současné vizuální estetice. Celý nápis je pak přemístěn pod obrazové semiotické sdělení logotypu, což umocňuje vnímání otevřenosti prostoru nad stylizovanými „křídly“.

Kresba kruhu je nyní subtilnější, což horizontálním tahům „křídel“ dává větší dynamiku. Není to však první změna v proporcích, která značka ve své historii doznala — je ovšem potřeba dodat, že tyto změny nebyly autorské a mnohem spíše se jednalo o nevhodné deformace. „Počítače v té době neexistovaly, takže definitiva logotypu byla vytvořena jako ruční kresba tuší a doplněna návrhem v barvě červené a modré; originál byl vytvořen v tempeře. Pro potřeby tisku byly předány fotografické reprodukce originálu. Tato skutečnost byla na jedné straně výhodou, protože každé grafické dílo neslo nezaměnitelné stopy originálního autorského rukopisu, ale na druhé straně vedla k tomu, že základní poměry kresby i liter doznaly často při další práci s logotypem při jeho užívání v praxi nevhodných zásahů v proporcích a kresbě,“ upřesňuje Míšek. Na některé deformace, jichž značka v průběhu let doznala, a jejich užití se můžete podívat níže.

BESIP se vrací ke staré značce, avšak v modernizované podobě

Deformovaná varianta logotypu a její aplikace v minulých letech.

Z důvodu maximální komunikace a flexibility logotypu nadace a s ohledem na aktuálnost se stalo doplňujícím prvkem vymezené geometrické pole, ve kterém mohou být soustředěny v rámci brandingu další textové informace. U logotypu modro-červené kombinace, který vychází z tradice, je možné podle potřeby doplnit další texty odkazující na institucionální zařazení BESIPU.

JT