asociace užité grafiky a grafického designu

poradna

rozhovory

Líbáš jako ďábel v Kadani


14. 5. – 31. 8. 2012
 Kinokavárna Hvězda v Kadani

Vystavující: Tomáš Brychta, Martina Cejpová, Tereza Dokoupilová, Veronika Jezdinská, Lucie Kaslová, Karolína Meisterová, Lucie Muchovičová a Michaela Němcová.

Soutěž na logo pro RUV má svého vítěze

Již v polovině června 2011 byla děkanem Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně (FUD UJEP) v Ústí nad Labem Michalem Kolečkem vyhlášena soutěž na vytvoření logotypu a jednotného vizuálního stylu Registru tvůrčí umělecké činnosti (RUV). Soutěž určená studentům českých vysokých uměleckých škol má po necelém půl roce svého vítěze. Dne 6. prosince se jím stala Martina Calajová.