asociace užité grafiky a grafického designu

Stanovisko AUG k soutěži na nový logotyp MŠMT

Dopis k rukám ministra MŠMT Mgr. Josefa Dobeše k vyhlášení soutěže na nový logotyp MŠMT od Asociace užité grafiky.

Asociace užité grafiky

Masarykovo nábř. 250

110 00 Praha 1

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 8

118 12 Praha 1

 

k rukám Mgr. Josefa Dobeše, ministra

V Praze 4. 2. 2011
Věc: nový logotyp MŠMT

Vážený pane ministře,

na základě zveřejněného materiálu o vyhlášení soutěže na nový logotyp MŠMT Vaším ministerstvem Vás oslovujeme za Asociaci užité grafiky a grafického designu, která sdružuje profesionální výtvarníky v oboru grafického designu a vizuální komunikace.

Po prostudování podmínek soutěže jsme zjistili, že vykazují nedostatky v zadání a negarantují tudíž kvalitní výstup v oblasti grafického designu.
Je třeba vzít na vědomí, že logotyp má plnit úlohu komunikační, reprezentativní a po stránce obsahové má vyjadřovat příslušnou organizaci, její charakter a zaměření.

Logotyp je kromě toho svázán s dalšími prvky, které jsou součástí budoucího vizuálního stylu společnosti nebo organizace. V předmětném vyhlášení soutěže však chybí cíle a základní kritéria nutná pro objektivitu výběru hodnocení kvality díla.

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům doporučujeme tuto soutěž stáhnout a vypsat soutěž novou, s garancí specialistů a odborníků v této profesi.
Pokud ministerstvo hledá cesty, jak propojit akademickou půdu s praxí, je třeba, aby soutěž byla dokonale připravená a budoucím profesionálům sloužila i po stránce organizační jako vzor situace, se kterou se budou v praktickém životě setkávat.

Děkujeme za pozornost věnovanou našemu vyjádření a očekáváme navázání spolupráce ze strany ministerstva.

S pozdravem

Jiří Novotný
za předsednictvo Asociace užité grafiky
augdesign@email.cz