asociace užité grafiky a grafického designu

Eva Matušovičová

tel.: +420 220 570 707, +420 233 330 027
mobil: 777 299 344
e-mail: studiem@vol.cz