asociace užité grafiky a grafického designu

Karel Míšek

Václavské náměstí 12
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 223 749
mobil: +420 603 426 842
e-mail: k.misek@volny.cz

cv

 

Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Františka Muziky. Studium ukončil v roce 1970. V letech 1971–1973 studoval na Akademii výtvarných umění ve Varšavě u prof. Henryka Tomaszewského. Zabývá se především plakátovou tvorbou a grafickým designem. Od roku 1994 vede ateliér grafického designu na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Vede katedru vizuálních komunikací tamtéž.
V roce 1999 byl jmenován docentem na základě habilitačního řízení na VŠUP v Praze. 
V roce 2006 obhájil doktorskou práci a získal doktorát Ph.D. na Akademii výtvarných umění ve Varšavě.
Je předsedou ochranné organizace autorské Gestor, která zastupuje autory v České republice i v zahraničí v oblasti ochrany autorských práv.
Je předsedou profesního sdružení AUG Design, které rozvíjí komunikačně-výstavní a osvětovou činnost v oblasti výtvarného umění.

Nejzávažnější realizace

V 70.–90. letech spolupráce s Národním divadlem, později s divadly E. F. Buriana a S. K. Neumanna v Praze, s orchestry Česká filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu aj. Spolupráce s  nakladatelstvím Albatros, Středočeským nakladatelstvím, Metrostavem, PSJ Holding a KPM Consult. Od roku 1997 spolupráce s Městským divadlem v Ústí nad Labem. Od roku 2000 spolupráce s hudebním festivalem Talichův Beroun.

 

cv-english

Karel Míšek  studied Industrial Art at University in Prague in the studio of Prof. František Muzika. He finished his studies in 1970. From 1970 to 1973 he studied Fine Arts at the Warsaw Academy with Prof. Henryk Tomaszewski. He principally works with poster creation and Graphic Design.

In 2006 he acquired Ph.D. degree at the Warsaw Academy of Fine Arts.

Most Important Achievements:

From 1970s - 1990s I worked with the National Theatre, later with the E. F. Burian Theatre and the S. K. Neumann Theatre in Prague, with the orchestras of the Czech Philharmonic, the Symphonic Orchestra of Czech Radio and others. From 1997 I have been working with the Městské divadlo (Municipal Theatre) in Ústí nad Labem.