asociace užité grafiky a grafického designu

Klára Hegerová

Xaveriova 11
150 00 Praha 5
e-mail: klarkah@yahoo.com
tel.: +420 605 942 868