asociace užité grafiky a grafického designu

Lubomír Keřlík

Plzeňská 54
150 00 Praha 5
tel.: +420 257 318 600
mobil: +420 603 836 227
e-mail: atelieriv@volny.cz