asociace užité grafiky a grafického designu

Martin Dyrynk

Slezská 97/1833
130 00 Praha 3-Vinohrady
tel./fax/záznam: +420 267 317 107
mobil: +420 608 242 510

Grafik, typograf (* 6. 8. 1941 Praha), svobodné povolání, člen Asociace užité grafiky – Icogrady, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, čestný člen a předseda Spolku českých bibliofilů.

Profesně se 35 let zabývá grafickým designem a reklamní image (mj. 330 společensko-kulturních plakátů, 65 logotypů, 7 časopiseckých periodik, 280 knih, včetně 100 bibliofilií).

Soukromě vydával samizdatovou edici Průklep, vydává 25 let bibliofilskou edici Pupilla a 30 let bibliofilskou, původni samizdatovou edici Slza.

Hodnoty jeho výtvarného díla, které se za léta nastřádaly, jsou výsledkem tvurčí invence, zrání a grafického citu se snahou o rozvíjení zcela vlastního skripturalismu. Kultivovaná čistota, přesnost výtvarného řešení a silná vizuální identita jsou nejvlastnějšími charakteristickými rysy dlouholeté práce na krásné české knize. Je proto logické, že jeho tvorba patří k pozoruhodným uměleckým letristickým artefaktum, jež jdou ve svém důsledku mnohdy za hranice výtvarné konvence. Je doprovázena významnými domácími i zahraničními oceněními a byla presentována na řadě mezinárodních (28x), domácích (55x) i samostatných (17x) výstavách, včetně zastoupení ve veřejných i soukromých sbírkách nejen u nás, ale i mnohých v Evropě a v zámoří.

Výtvarná činnost

grafický design a reklama včetně elektronického zpracování na PC počítači (plakáty, billboardy, letáky, prospekty, katalogy, obaly spotřebního zboží, grafické manuály, firemní a společenské logotypy, grafická služební image, inzerce, poštovní známky, závěsné kalendáře, typografie knih a časopisů, kolážové ilustrace, obaly gramo, CD, VHS a audio kazety, výstavnictví).

Prioritní profesní zaměření

Typografická úprava náročných bibliofilských a reprezentativních dárkových knih.