asociace užité grafiky a grafického designu

Václav Fajt

U družstva Ideál 1067/4
140 00 Praha 4
tel.: +420 241 412 250