asociace užité grafiky a grafického designu

Designem k… výstavě

 

…základům lidem věcem obsesi

přírodě logice osudu malému efektu

velké ideji zemi vodě lepšímu trávení

víře luxusu vesmíru obezitě

zákonům prosperitě

 

Asociace užité grafiky a grafického designu AUG uvádí výstavu

Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

a ateliéru Grafický design 1 Fakulty umění a designu 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

23.—29. října 2017

10.00—18.00 hodin

v Galerii Mánes

Masarykovo nábřeží 250/1

Praha 1, 110 00