asociace užité grafiky a grafického designu

poradna

o AUG

Asociace užité grafiky a grafického designu je nezávislým a otevřeným sdružením tvůrčích, profesionálních grafiků a grafických designérů z České republiky.

Posláním Asociace je vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou tvorbu, chránit oprávněné sociální a tvůrčí zájmy svých členů, jakož i hájit postavení oboru grafický design v širších sociálně-kulturních souvislostech. Asociace se sdružuje s ostatními výtvarnými obory v Syndikátu výtvarných umělců na základě respektování své samostatnosti a rovnoprávného zastoupení v SVU.