asociace užité grafiky a grafického designu

kontakt

Asociace užité grafiky a grafického designu

Masarykovo nábř. 250
110 00 Praha 1
1. p., č. dveří 208
IČ: 005 694 11

e-mail: info@aug.cz
twitter: @aug_cz

kontaktní osoby

prof. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.
předseda AUG
+420 603 426 842
e-mail: k.misek@volny.cz

MgA. Dana Zikmundová
+420 724 106 590
úřední hodiny: po domluvě
e-mail: produkce@aug.cz

MgA. Jiří Toman
místopředseda AUG
+420 775 314 420
e-mail: jiri.toman@aug.cz