asociace užité grafiky a grafického designu

poradna

výroční zprávy

Výroční zpráva 2011

Vážení kolegové,

prostřednictvím tohoto dopisu Vám přeji pěkný nový rok 2012 a rád bych Vás informoval o plánovaných perspektivách v roce 2012 a také o činnostech v průběhu minulého roku.

Výroční zpráva 2010

Vážení kolegové,

předem mého novoročního dopisu bych Vám chtěl popřát spokojený nový rok 2011 a současně bych Vás rád informoval o aktivitách Asociace užité grafiky (AUG) v roce 2010.