asociace užité grafiky a grafického designu

Conrad Armstrong

Sto z jedné

2014, animace

Tato animace je výsledkem přání vytvořit sto kreseb z jedné. S použitím některých tvarů převzatých z první kresby jsem našel podnět ke druhé, která se stala počátkem třetí. Stejným postupem jsem pokračoval do sta. Kresby jsem následně skládal za sebe, přičemž jsem využíval linií, které je spojovaly, jako ukotvení v kompozici.

Fotografie: Radek Jandera