asociace užité grafiky a grafického designu

Dana Sahánková

bez názvu (IV–IV)

2012-13, tuš na plátně, 210 °— 510 cm

Bohatá vnitřní struktura děl Dany Sahánkové, která vzniká mnohahodinovou automatickou kresbou, působí na diváka svým expresivním charakterem. Střídáním tmavých a světlých ploch dokáže autorka velmi mistrně vyjádřit témata, která vycházejí ze zvířecí říše, ale také z té lidské.

„Segmenty našich domovů se propojují v nedefinovatelném prostoru, který sice nemá jasné hranice, ale je hmatatelný. Hmoty srstí pokrývají vše živé i neživé, předměty a zvířata se do sebe vpíjí. Prostor hmotného světa se prolíná s tím pro nás nehmotným, nekonečným prostorem prosvíceným hvězdami.“

v popředí Markéta Jáchimová, vzadu Dana Sahánsková, fotografie: Radek Jandera