asociace užité grafiky a grafického designu

Daniel Hanzlík

Echo – série akustických kreseb

2013, kresba tuší, 100 — 70 cm

Nepřesnost gesta ruky, vedené mentálním zvukovým signálem, se postupně stává nástrojem harmonizace vnitřního rytmu a přibližuje se k mechanické přesnosti stroje. Zvukové kontemplace, převedené do rastru tušových kreseb, mají i proto nápadnou podobnost s algoritmy grafického rozhraní softwaru pro editaci zvuku.

Fotografie: Radek Jandera