asociace užité grafiky a grafického designu

Magda Stanová

Algoritmy v umení

2010, 2012, kresby, instalace

Edgar Allan Poe bol nielen básnik, ale aj teoretik. Veľmi ho iritovalo, že básnici a spisovatelia popisujú svoj tvorivý proces ako niečo mysteriózne či transcendentálne. Aby sa proti tomu vymedzil, napísal v roku 1846 esej Filozofia básnickej skladby, v ktorej krok po kroku opisuje svoj postup pri písaní básne Havran.

fotografie: Radek Jandera