asociace užité grafiky a grafického designu

Markéta Hlinovská

Komín

triptych z cyklu Hnízda a pasti

2013, plexi, suchá jehla, 150 — 150 cm

Tvorba Markéty Hlinovské je založena na prolínání zvířecího světa do lidského pomocí personifikovaných zvířat. Fragmenty předmětného světa odkazují na ukryté symbolické významy.

„Na počátku je inspirace z venku, po čase se obestavíme, uvnitř jsme otevření, nakonec to uzavřeme a počkáme, co se z toho vyklube.“

Fotografie: Radek Jandera

zleva Markéta Hlinovská, v pozadí Michal Drozen, vpravo Matěj Smetana